Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 207- НС
Пловдив Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Хисаря, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

В РИК 17 постъпи писмо с вх. № 351/22.03.2017 година  от Пено Бойновски, упълномощен представител на КП „БСП лява България“, към което са приложени Предложения за извършване на промени в съставите и длъжностите на секционни избирателни комисии на територията на община  Хисаря. С друг вх. № 368/23.03.2017 година в РИК 17 е постъпило предложение от преупълномощен представител на ГЕРБ-Хисаря Бойко Гавраилов за замени в секции с № № 173700015 и 173700017.Извършена бе проверка чрез Общинска администрация Хисаря, след която бяха потвърдени коректните данни - имена и единен граждански номер на предложеното лице. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

 

Р Е Ш И:

 1. В секция № 173700004- гр. Хисаря освобождава Запрянка Кръстева Узунова с ЕГН ********** от длъжност секретар
 2. В секция № 173700007-гр. Хисаря освобождава Велика Стоянова Бойновска с ЕГН ********** от длъжност член.
 3. В секция № 17370004-гр. Хисаря освобождава Стояна Иванова Петкова с ЕГН ********** от длъжност секретар.
 4. В секция № 17370008-гр.Хисаря освобождава Христина Михова Недевска с ЕГН ********** от длъжност член.
 5. В секция № 173700010-с. Михилци освобождава Евгения-Генка Георгиева Стехова-Тепевечарова с ЕГН ********** от длъжност секретар.
 6. В секция № 173700012-с. Старо Железаре освобождава Денка Илиева Малакова с ЕГН ********** от длъжност член.
 7. В секция № 173700013-с. Ново Железаре освобождава Ганчо Иванов Мутовски с ЕГН ********** от длъжност заместник-председател.
 8. В секция № 173700016 с. Старосел освобождава Катя Боянова Попова с ЕГН ********** от длъжност член
 9. В секция № 173700017с. Старосел освобождава Славка Цветкова Базитова с ЕГН ********** от длъжност председател
 10. В секция № 173700018 с. Красново освобождава Стоянка Генева Христева с ЕГН ********** от длъжност зам.-председател.
 11. В секция № 173700024-гр. Хисар освобождава Гергана Петкова Ланджева с ЕГН ********** от длъжност председател.
 12. В секция № 173700024-гр.Хисар освобождава Иван Георгиев Бегов с ЕГН ********** от длъжност член.
 13. В секция № 173700004- гр. Хисаря назначава Евгения-Генка Георгиева Стехова-Тепевечарова с ЕГН ********** на длъжност секретар.
 14. В секция № 173700007-гр. Хисаря назначава Стояна Иванова Петкова с ЕГН ********** на длъжност член.
 15. В секция № 173700007-гр. Хисаря назначава Христина Михова Недевска с ЕГН **********на длъжност секретар.
 16. В секция № 17370008-гр.Хисаря назначава Велика Стоянова Бойновска с ЕГН **********на длъжност член.
 17. В секция № 173700010-с. Михилци назначава Златина Пеева Чулова с ЕГН ********** на длъжност секретар.
 18. В секция № 173700012-с. Старо Железаре назначава Милка Николова Голевска с ЕГН **********на длъжност член.
 19. В секция № 173700013-с. Ново Железаре назначава Танка Григорова Георгиева с ЕГН ********** на длъжност заместник-председател.
 20. В секция № 173700016 с. Старосел назначава Славка Цветкова Базитова с ЕГН ********** на длъжност член.
 21. В секция № 173700017с. Старосел назначава Василка Стойчева Арабаджиева с ЕГН ********** на длъжност председател.
 22. В секция № 173700017с. Старосел назначава Катя Боянова Попова с ЕГН ********** на длъжност член.
 23. В секция № 173700018 с. Красново назначава Генка Рангелова Цъцарова с ЕГН ********** на длъжност заместник-председател.
 24. В секция № 173700024-гр. Хисар назначава Цветана Тодорова Боневска с ЕГН ********** на длъжност председател.
 25. В секция № 173700024-гр. Хисар назначава Таня Иванова Дзарбова с ЕГН ********** на длъжност член.
 26. В секция № 173700015- с. Мътеница освобождава Бистра Тодорова Герова с ЕГН **********от длъжност председател и назначава Тодора Николова Видолова с ЕГН ********** на длъжност председател.
 27. В секция № 173700017-с. Старосел освобождава Сийка Петрова Стефанова с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Димо Иванов Дамбулов с ЕГН ********** на длъжност член 
 28. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.
 29. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 30. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 23.03.2017 в 18:55 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения