Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 208-НС
Пловдив Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на Коалиция от партии „Реформаторски блок – Глас народен“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е Списък с вх. № 357 от 22.03.2017 г. /16:40 ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област чрез Павел Ангелов Гимишев – упълномощен представител на КП „Реформаторски блок – Глас народен“, с приложено пълномощно да предлага политически представители на Коалицията от партии в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Списъкът е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

Предлага се да бъдат регистрирани общо 162 (сто шестдесет и двама) упълномощени представители на за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, като е установено, че 10 /десет/ от предложените за публикуване упълномощени представители не отговарят на изискванията, тъй като са членове секционни избирателни комисии или са регистрирани като наблюдатели, съответно представители. Поради горното и след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 152 (сто петдесет и двама)  упълномощени представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 152 (сто петдесет и двама) упълномощени представители съгласно предложения от Павел Ангелов Гимишев списък на упълномощените представители на Коалиция от партии „Реформаторски блок – Глас народен“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 10 /десет/ от предложените лица за упълномощени представители на Коалиция от партии „Реформаторски блок – Глас народен“, както следва:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

1.Николай Николов Илиев

**********

2.Димитър Валентинов Малинов

**********

3.Дима Иванова Динкова

**********

4.Ваня Димитрова Кукунова

**********

5.Вяра Василева Панева

**********

6.Кирил Стоянов Дешев

**********

7.Иван Стоилов Герджиков

**********

8.Радослав Георгиев Ганчев

**********

9.Йордан Димитров Каймаканов

**********

10.Стоян Сашев Вълчинов

**********

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 23.03.2017 в 18:56 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения