Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 209-НС
Пловдив Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на Коалиция от партии „Реформаторски блок – Глас народен“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпили са Списък с вх. № 366 от 23.03.2017 г. /10:50 ч./ и Списък № 393/23.03.2017г. /15:40ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област чрез Паско Димитров Славов и Милко Стрехин – упълномощени представители на КП „Реформаторски блок – Глас народен“, с приложено пълномощно за предлагане на политически представители на Коалицията от партии в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Списъкът е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

Предлага се да бъдат регистрирани общо 114 (сто и четиринадесет) упълномощени представители на за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, като е установено, че 10 /десет/ от предложените за публикуване упълномощени представители не отговарят на изискванията, тъй като са членове секционни избирателни комисии или са регистрирани като застъпници. Поради горното и след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 104 (сто и четири)  упълномощени представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 104 (сто и четири) упълномощени представители съгласно предложените от Паско Димитров Славов и Милко Стрехин списъци на упълномощените представители на Коалиция от партии „Реформаторски блок – Глас народен“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 10 /десет/ от предложените лица за упълномощени представители на Коалиция от партии „Реформаторски блок – Глас народен“, както следва:

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

1.Атанас Стоянов Топчийски

**********

2.Теодора Георгиева Гънчевска

**********

3.Николина Иванова Алексиева

**********

4.Иво Кънев Кънев

**********

5.Тонка Георгиева Петрова

**********

6.Мария Василева Илиева

**********

7.Тодор Георгиев Вълканов

**********

8.Невена Василева Туджарова

**********

9.Иванка Цонкова Костадинова

**********

10.Мария Николова Лечева

**********

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 23.03.2017 в 18:59 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения