Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 210- НС
Пловдив Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Асеновград, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17 - Пловдив област е  постъпило заявление с вх. № 365 от 23.03.2017г. от Енко Найденов - упълномощен представител на Коалиция от партии “БСП лява България“ за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Асеновград,  назначени с Решение № 103-НС/03.03.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена бе проверка, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция 170100052, гр.Асеновград

освобождава Валентина Руменова Панайотова, с ЕГН **********  от длъжност член и

назначава Нели Милкова Митева, с ЕГН **********  на длъжност член;

 1. В секция 170100083, с.Нареченски бани

освобождава Анелия Атанасова Ангелова, с ЕГН **********  от длъжност секретар и

назначава Георги Димитров Ангелов, с ЕГН **********  на длъжност секретар;

 1. В секция 170100084, с.Нареченски бани

освобождава Елена Тодорова Чилова с ЕГН **********  от длъжност член и

назначава Анелия Атанасова Ангелова с ЕГН: **********  на длъжност член.

Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 23.03.2017 в 19:01 часа

Свързани решения:

103-НС/03.03.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения