Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 212- НС
Пловдив Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Кричим, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17 - Пловдив област е  постъпило писмо с вх. № 360 от 23.03.2017г. от община Кричим с приложено предложение от Росица Тотева - упълномощен представител на Коалиция от партии “Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ за извършване на промяна в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Кричим,  назначени с Решение № 67-НС/23.02.2017 г. на РИК 17 - Пловдив област.

            Извършена бе проверка, след която бе потвърдено, че така предложеното лице е с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

  1. В секция 173900009, гр.Кричим

освобождава Венелин Атанасов Далаберов, с ЕГН ********** от длъжност секретар и

назначава София Константинова Тушева, с ЕГН ********** на длъжност секретар;

Анулира издаденото удостоверение на замененото лице и издава ново удостоверение на новоназначеното.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 23.03.2017 в 19:05 часа

Свързани решения:

67-НС/23.02.2017

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения