Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 213- НС
Пловдив Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Перущица, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На дата 23.03.2017г. с  вх. № 369/22.03.2017 г.  в 11:49 ч. от входящия регистър на РИК 17 е постъпила молба от Пламен Петров Панайотов, преупълномощен представител на ПП „АТАКА“ за община Перущица  за извършване на промяна в състав на секционна избирателна комисия на територията на община Перущица,  назначени с Решение № 73-НС/27.02.2017 г. на РИК 17 - Пловдив област.

            Извършена бе проверка, след която бе потвърдено, че така предложеното лице е с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Родопи област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област са постъпило писмо с вх. № 344/22.03.2017г., от Реформаторски блок с искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 72-НС/27.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Родопи, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция 174000001, гр. Перущица

освобождава Пламен Петров Панайотов, с ЕГН: **********  от длъжност член и

назначава ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ ПАНАЙОТОВ, с ЕГН: **********  на длъжност член;

 1. Анулира издаденото удостоверение на замененото лице и издава ново удостоверение на новоназначеното.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 23.03.2017 в 19:07 часа

Свързани решения:

72-НС/27.02.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения