Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 214-НС
Пловдив Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: определяне на мерки в изпълнение на Оперативния план за организацията на работата в РИК 17 Пловдив област в деня на изборите

В изпълнение на оперативен план за организацията на работата в РИК 17 – Пловдив област в деня на изборите за народни представители на 26 март 2017 година и приемането от РИК на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии, приет с Решение № 182-НС/21.03.2017г. на РИК 17 – Пловдив област и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдив област

РЕШИ

Указва на кметовете на общини на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдив област в деня на изборите – 26.03.2017г., да създадат необходимата организация за събиране от СИК, обобщаване за района и съобщаване в РИК 17 на информация, както следва:

– до 7:50 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове;

– до 10:15 ч., 13:15 ч. и 17:15 ч. – броя на гласувалите в изборите за народни представители според броя на подписите им в избирателните списъци съответно към 10:00 ч., 13:00 ч. и 17:00 ч.

– до 20:15 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20:00 ч.

Препис от решението да се изпрати на кметовете на райони за изпълнение.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 23.03.2017 в 19:08 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения