Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 218-НС
Пловдив Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на Коалиция от партии „Обединение ДОСТ“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е Списък с вх. № 347 от 22.03.2017 г. /14:15ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област чрез Едуан Сали Мехмед – упълномощен представител на КП „Обединение ДОСТ“, с пълномощно, представено към наш вх.№ 290/20.03.2017г. - на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

Предлага се да бъдат регистрирани общо 33 (тридесет и трима) упълномощени представители на за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, като е установено, че 2 /двама/ от предложените за публикуване упълномощени представители не отговарят на изискванията, тъй като са регистрирани като застъпници. Поради горното и след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 31 (тридесет и един)  упълномощени представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

 

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 31 (тридесет и един) упълномощени представители съгласно предложения от Едуан Сали Мехмед списък на упълномощените представители на Коалиция от партии „Обединение ДОСТ“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 2 /двама/ от предложените лица за упълномощени представители на КП „Обединение ДОСТ“, както следва:

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

Йорданка Апостолова Пешева

**********

Валентин Атанасов Тодоров

**********

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 23.03.2017 в 19:11 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения