Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 219- НС
Пловдив Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Карлово, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17 - Пловдив област са постъпили предложения за замени съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Карлово,  назначени с Решение № 66-НС/23.02.2017 г. на РИК 17 - Пловдив област,както следва:

 -Предложение с вх. № 377 от 23.03.2017г. от Антон Минев - упълномощен представител на Коалиция от партии “Раформаторски блок“;

-Предложение с вх. № 391 от 23.03.2017г. от Данка Евстатиева Зидарова -Люртова  - упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“;

            Извършена бе проверка, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция 171300011, гр.Карлово

освобождава Стефка Николаева Донева, с ЕГН: **********,  от длъжност член и

назначава Младен Серафимов Одажиев, с ЕГН: **********  на длъжност член;

 1. В секция 171300003, гр.Карлово

освобождава Маргарита Иванова Пенева, с ЕГН **********, от длъжност председател

назначава Венцислав Георгиев Иванов, с ЕГН **********,  на длъжност председател;

 1. В секция 171300002, гр.Карлово

освобождава Венцислав Георгиев Иванов, с ЕГН **********, от длъжност член и

назначава Маргарита Иванова Пенева, с ЕГН **********, на длъжност член.

 1. В секция 171300028, гр.Карлово

освобождава Златка Илиева Ненкова, с ЕГН **********, от длъжност председател и

назначава Павлина Любенова Бочева, с ЕГН ********** на длъжност председател.

 1. В секция 171300017, гр.Карлово

освобождава Павлина Любенова Бочева, с ЕГН **********, от длъжност член и

назначава, Златка Илиева Ненкова, с ЕГН **********, на длъжност член.

 1. В секция 171300012, гр.Карлово

освобождава Росица Паунова Салчева с ЕГН ********** от длъжност член и

назначава, Людмила Боянова Гюрова, с ЕГН **********, на длъжност член.

 

Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 23.03.2017 в 19:21 часа

Свързани решения:

66-НС/23.02.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения