Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 220- НС
Пловдив Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Куклен област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област са постъпили писма с вх. № 379/23.03.2017г., от Мария Ганева, секретар на Община Куклен, с искане от Борислав Аргиров, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, е входирано искане за извършване на промени в състав на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 80-НС/27.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Куклен, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 174200002, гр.Куклен,

освобождава: Дамян Ангелов Дамянов, с ЕГН: *********** от длъжност секретар

назначава: Ваня Илиева Власева, с ЕГН: ***********  на длъжност секретар;

 1. В секция № 174200003, гр.Куклен,

освобождава: Елена Желязкова Стойкова, с ЕГН: ***********  на длъжност зам.-председател и

назначава: Атанас Димитров Стойков, с ЕГН: *********** от длъжност зам.-председател;

 1. В секция № 174200006, гр.Куклен,

освобождава: Ваня Илиева Власева, с ЕГН: ***********  от длъжност секретар

назначава: Дамян Ангелов Дамянов, с ЕГН: *********** на длъжност секретар.

 1. 4 В секция № 174200008, гр.Куклен,

освобождава: Атанас Димитров Стойков, с ЕГН: ***********  от длъжност секретар

назначава: Елена Желязкова Стойкова, с ЕГН:  *********** на длъжност секретар.

Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 23.03.2017 в 19:14 часа

Свързани решения:

80-НС/27.02.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения