Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 221-НС
Пловдив Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на Политическа партия „Движение за права и свободи“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е Списък с вх. № 378 от 22.03.2017 г. /15:12ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област чрез Юксел Руфат Расим – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, с приложено пълномощно да предлага политически представители на политическата партия в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Списъкът е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

Предлага се да бъдат регистрирани общо 419 (четиристотин и деветнадесет) упълномощени представители на за изборите за народни представители на 26 март 2017г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, като е установено, че 37 /тридесет и седем/ от предложените за публикуване упълномощени представители не отговарят на изискванията. Поради горното и след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 382 (триста осемдесет и двама)  упълномощени представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

 

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 382 (триста осемдесет и двама) упълномощени представители съгласно предложения от Юксел Руфат Расим списък на упълномощените представители на Политическа партия „Движение за права и свободи“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 37 /тридесет и седем/ от предложените лица за упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“, както следва:

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

1.Реджеп Местанов Местанов

**********

2.Дженгиз Фидает Карагерен

**********

3.Севги Салим Гази

**********

4.Ерай Алейтин Моллаюмер

**********

5.Айваз Юсеин Айваз

**********

6.Шенол Алиев Велиев

**********

7.Асен Атанасов Бозев

**********

8.Юсеин Мустафов Джоков

**********

9.Ахмед Юсеинов Чапанов

**********

10.Ерджан Ниатов Тасинов

**********

11.Лазар Димитров Лазаров

**********

12.Георги Димитров Ганчев

**********

13.Сунай Станиславов Бошнаков

**********

14.Иван Ангелов Цачев

**********

15.Емин Рустем Мурад

**********

16.Аксел Асан Осман

**********

17.Орхан Хашим Кямил

**********

18.Севгин Байрамали Али

**********

19.Тодор Янков Колев

**********

20.Георги Михайлов Николов

**********

21.Гинка Ангелова Янкова

**********

22.Стефан Стоянов Атанасов

**********

23.Стефан Митков Атанасов

**********

24.Стефан Димитров Атанасов

**********

25.Янко Славчев Щерев

**********

26.Васил Илиев Илиев

**********

27.Гинка Иванова Янкова

**********

28.Стоил Виличков Райчев

**********

29.Митко Атанасов Сашев

**********

30.Евгения Данчева Бакалска

**********

31.Юлиян Димитров Хаджиев

**********

32.Паун Христов Иванов

**********

33.Ангел Огнянов Добрев

**********

34.Мурат Мурат Ферад

**********

35.Таня Георгиева Георгиева

**********

36.Лазар Ангелов Дончев

**********

37.Васил Чуков Димирев

**********

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 23.03.2017 в 19:14 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения