Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 222- НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Марица, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област са постъпили писма с вх. № 361/23.03.2017г. от Община Марица, с които ни препращат заявления от ПП „ДПС“, Коалиция „Патриотичен фронт“, с вх. № 394/24.03.2017г. заявление от ПП ГЕРБ и вх. № 408/24.03.2017г. от Коалиция „БСП за България“,  за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Марица.

 

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Марица, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 171700028, освобождава Марияна Миткова Асенова с ЕГН ********** на длъжност Секретар и на нейно място назначава Стефка Рашкова Младенова  с ЕГН ********** на длъжност Секретар.
 2. В секция № 171700017, освобождава Ненко Александров Геров с ЕГН ********** на длъжност член и на негово място назначава Борис Иванов Сомов с ЕГН: ********** на длъжност член.
 3. В секция № 171700025, освобождава Пенка Стоянова Никитова с ЕГН ********** на длъжност Зам. председател и на нейно място назначава Иван Стефанов Илиев с ЕГН ********** на длъжност Зам. председател.
 4. В секция № 171700013, освобождава Иванка Николова Янкова с ЕГН **********на длъжност член и на нейно място назначава Василка Иванова Димитрова с ЕГН ********** на длъжност член.
 5. В секция № 171700034, освобождава Ирина Иванова Стоянова с ЕГН ********** на длъжност Зам. председател и на нейно място назначава Теодора Иванова Атанасова с ЕГН ********** на длъжност Зам. председател.
 6. В секция № 171700034, освобождава Стоянка Василева Чортева с ЕГН ********** на длъжност член и на нейно място назначава Юлиян Величков Рангелов с ЕГН ********** на длъжност член.
 7. В секция № 171700036, освобождава Добрин Георгиев Пенев с ЕГН ********** на длъжност член и на негово място назначава Анка Петрова Стоянова с ЕГН ********** на длъжност член.
 8. В секция № 171700036, освобождава Йорданка Костадинова Добрева с ЕГН ********** на длъжност член и на нейно място назначава Митко Василев Палийски с ЕГН ********** на длъжност член.
 9. В секция № 171700037, освобождава Митко Василев Палийски с ЕГН ********** на Секретар и на нейно място назначава Йорданка Костадинова Добрева с ЕГН ********** на длъжност Секретар.
 10. В секция № 171700014, освобождава Теодора Димитрова Залъмова с ЕГН ********** на Зам. Председател и на нейно място назначава Костадинка Андонова Ваклинова с ЕГН ********** на длъжност Зам. Председател.
 11. Анулира издадените удостоверения на освободените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.

 

 1. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

 

 1. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:06 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения