Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 225-НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Асеновград, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

В РИК 17 е постъпило искане с вх. № 380 от 23.03.2017г., с вх. № 422 от 24.03.2017 г. от ПП ГЕРБ-Асеновград, с вх. № 395 от 24.03.2017 г.от ДПС-Асеновград, вх.№ 396/24.03.2017 г. от КП ББЦ, с вх. № 407/24.03.2017 г. от БСП, с вх. № 423 от 24.03.2017 г. от  АБВ  по ел. поща за извършване на промени  в съставите на СИК на територията на община Асеновград .

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция 170100063 – гр. Асеновград

освобождава Анушка Александрова Радева с ЕГН: ********** от длъжност член

назначава Елена Василева Димитрова с ЕГН:  ********** на длъжност член;

 1. В секция 170100003 – гр. Асеновград

освобождава Мукадез Рамадан  Юнуз с ЕГН:  ********** от длъжност секретар

назначава Билер Гюрсел Дурмуш с ЕГН:  **********  на длъжност секретар;

3.В секция 170100004 – гр. Асеновград

освобождава Айше Яшар Исмаил с ЕГН:  ********** от длъжност член

назначава Медие Емин Халил с ЕГН:  ********** на длъжност член;

 1. В секция 170100065 – гр. Асеновград

освобождава Гюлбеяр Байрамали Хаджъфейзула,с ЕГН: ********** от длъжност  председател;

назначава Гюлтен Мехмед Халилова, с ЕГН:  ********** на длъжност председател;

 1. В секция 170100102 – гр. Асеновград

освобождава Гюлмие Иляз Кадирова,с ЕГН: ********** от длъжност  зам.-председател;

назначава Кeние Нихадова Ахмедова, с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател;.

 1. В секция 170100016– гр. Асеновград

освобождава Михаил Атанасов Стойчев,с ЕГН: ********** от длъжност  председател;

назначава Гергана Николаева Кръжева, с ЕГН:  ********** на длъжност председател.

 1. В секция 170100017– гр. Асеновград

освобождава Величка Георгиева Стойчева, с ЕГН:  ********** от длъжност  председател;

назначава Мария Николаева Лалабонова, с ЕГН:  ********** на длъжност председател.

 1. В секция 170100037– гр. Асеновград

освобождава Емилия Георгиева Николова, с ЕГН: ********** от длъжност  член;

назначава Полина Кирилова Симова-Якова, с ЕГН:  ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100012– гр. Асеновград

освобождава Мария Петрова Калайджиева, с ЕГН: ********** от длъжност  член;

назначава Виляна Милчева Панова, с ЕГН:  ********** на длъжност член

    10. В секция 170100109– гр. Асеновград

освобождава Стоянка Николова Тотева-Божинова, с ЕГН: ********** от длъжност  секретар;

назначава Ирина Петрова Москова, с ЕГН:  ********** на длъжност секретар.

 1. В секция 170100065– гр. Асеновград

освобождава Стойна Сотирова Михайлова, с ЕГН: ********** от длъжност  член;

назначава Иванка Костадинова Кисимова, с ЕГН:  ********** на длъжност член;

 1. В секция 170100101– гр. Асеновград

освобождава Недялка Христова Касапетева, с ЕГН:  ********** от длъжност  член;

назначава Тодорка Иванова Димитрова, с ЕГН:  **********  на длъжност член;

Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:09 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения