Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 226- НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Родопи, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило писмо с вх. №398 и 414/24.03.2017г. от Община Родопи, с което ни препращат заявления от Коалиция „БСП – Лява България“ и ПП „Атака“, за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Родопи.

 

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Родопи, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 172600004, с. Бойково, освобождава Росица Христова Зоина с ЕГН ********* на длъжност секретар и на нейно място назначава Величка Георгиева Тодорова с ЕГН ********** на длъжност секретар.
 2. В секция № 172600042, с. Устина, освобождава Стоил Стоянов Стоянов с ЕГН ********** на длъжност заместник-председател и на негово място назначава Иванка Йорданова Стоянова с ЕГН ********** на длъжност заместник-председател.

Анулира издадените удостоверения на освободените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:10 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения