Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 227- НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на застъпник на кандидатска листа, предложен от КП „БСП За България“ за изборите за народни представители на 26.03.2017г.

Постъпило е заявление, регистрирано с вх. № 420/24.03.2017г. от входящия регистър на РИК  17, Пловдив област от Александра Берданкова - упълномощен представител на КП „БСП За България“, с което е заявено искане да се заличи регистрацията на Радка Димова Иванова като застъпник на кандидатска листа, предложен от КП „БСП За България“ за изборите за народни представители на 26.03.2017г.

 Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1 т.15 , чл.118, ал.1 и 2 от ИК, РИК  17, Пловдив област

Р Е Ш И:

  1. ЗАЛИЧАВА Радка Димова Иванова С ЕГН  ********** като застъпник на кандидатска листа, предложен от КП „БСП За България“ за изборите за народни представители на 26.03.2017г

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:11 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения