Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 230- НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Съединение област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

В РИК 17-Пловдив област е постъпило писмо с вх. № 416/24.03.2017 г от кмета на община Съединение Атанас Балкански, за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на Общината. Предложенията са направени от упълномощени представители на: ПП ГЕРБ и ПП АТАКА. Правят се предложения за промени в секции съответно с №№: 173300003 и 173300013.

След извършена е проверка е потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер. 

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица. 
 2. В секция № 173300013- с.Малък Чардак освобождава Гергана Благоева Дошкова с ЕГН ********** от длъжност зам.-председател и назначава Нейка Пенева Георгиева с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател.
 3. В секция № 173300003- гр.Съединение освобождава Гинка Иванова Бекирска с ЕГН ********** от длъжност председател и назначава Любка Георгиева Ковачева с ЕГН ********** на длъжност председател.
 4. В секция № 173300003- гр.Съединение освобождава Любка Георгиева Ковачева с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Русанка Христова Киримска с ЕГН ********** на длъжност член.
 5. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 6. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.          

 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:16 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения