Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 231-НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Садово, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

В РИК 17 е постъпило искане с вх. № 412 от 24.03.2017г. от К Патриотичен фронт-НФСБ И ВМРО за извършване на промени  в съставите на СИК на територията на община Садово .

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И:

 1. В секция 172800020 – с. Катуница

освобождава Димитър Георгиев Димитров с ЕГН: *********** от длъжност член

назначава Иванка Стефанова Терзиева с ЕГН: *********** на длъжност член;

 1. В секция 172800006 – с. Милево

освобождава Виолетка Минчева Ненкова с ЕГН: **********от длъжност член

назначава Анна Николова Милева с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. 3. В секция 172800002 – гр. Садово

освобождава Галина Димитрова Кирчева с ЕГН: ************ от длъжност член

назначава Николина Николова Йорданова с ЕГН: ************ на длъжност член.

 

Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения