Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 232-НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Вземане на решение за заличаване на упълномощен представител на Коалиция „Обединения-ДОСТ“

С вх. № 410/24.03.2017г. в РИК 17-Пловдив област е постъпило заявление от Бедрие Юсеинова Търмазова – Исмаил упълномощен представител на  Коалиция „Обединение-ДОСТ“, с искане да се заличи лицето Емел Ерол Алиева от списъка на упълномощените представители на Коалиция „Обединение-ДОСТ“

След извършена проверка, РИК 17-Пловдив област установи, че със свое  Решение №194/22.03.2017г., лицето Емел Ерол Алиева, се намира в обявения списък на упълномощените представители подадени на  Коалиция „Обединение-ДОСТ“.

На основание чл.72, ал.1, т.1, от Изборния кодекс, РИК 17-Пловдив област,  

 

РЕШИ:

  1. Заличава лицето Емел Ерол Алиева  от обявения на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив, списък на упълномощените представители на Коалиция „Обединение-ДОСТ“.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения