Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 233- НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Хисаря област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

В РИК 17-Пловдив област са постъпили предложение с вх. № 409/24.03.2017 г от Бойко Гавраилов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за извършване на промяна в състав на СИК № 173700006, гр. Хисаря; предложение с вх.№ 424/24.03.2017, подадено от Александра Светлева – упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт“ за промени в съставите на секции №№ 173700061 173700009, 173700011, 173700013, 173700018, 173700023 и предложение с вх.№ 428/24.03.2017 от Иванка Авкова – упълномощен представител на КП „АБВ“ за промени в съставите на СИК №№  173700001, 173700008 и 173700018 на територията на община Хисаря.

След извършена е проверка е потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер. 

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 173700006, гр.Хисаря освобождава Недялко Николов Колев с ЕГН ********** от длъжност зам.-председател и назначава Стоян Анков Кайряков с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател.
 2. В секция № 173700006, гр.Хисаря освобождава Николай Стоянов Николов с ЕГН ********** от длъжност председател и назначава Елена Иванова Ненова с ЕГН ********** на длъжност председател.
 3. В секция № 173700009, гр.Хисаря освобождава Магдалена Дочева Николова с ЕГН ********** от длъжност зам.-председател и назначава Недялка Димитрова Адърска ЕГН ********** на длъжност зам.-председател.
 4. В секция № 173700011-с.Черничево освобождава Танчо Спасов Пройчев с ЕГН ********** от длъжност зам.-председател и назначава Танчо Стоянов Найденов с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател.
 5. В секция № 173700013, с.Ново Железаре освобождава Бинто Иванов Йовчев с ЕГН ********** от длъжност председател и назначава Еньо Недялков Зяпков с ЕГН ********** на длъжност председател.
 6. В секция № 173700018, с.Красново освобождава Делка Стоянова Славчева с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Петко Генев Бургов с ЕГН ********** на длъжност член.
 7. В секция № 173700023, гр.Хисаря освобождава Богдана Богданова Краева с ЕГН ********** от длъжност секретар и назначава Вида Вълкова Янева с ЕГН ********** на длъжност секретар.
 8. В секция № 173700001, гр.Хисаря освобождава Йорданка Данаилова Вълевска с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Иванка Иванова Боненска с ЕГН ********** на длъжност член.
 9. В секция № 173700008, гр.Хисаря освобождава Николинка Ненова Павлова с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Йорданка Данаилова Вълевска с ЕГН ********** на длъжност член.
 10. В секция № 173700018, с.Красново освобождава Минка Кръстева Котова с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Даниел Атанасов Бочуков с ЕГН ********** на длъжност член.

 

Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:22 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения