Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 234 - НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Карлово, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област са постъпили писма с вх.№336/22.03.2017 година   и вх. № 415/24.03.2017 година на Манол Василев Манолов –упълномощен представител на БСП в община Карлово, писмо с вх.№343/22.03.2017 година и писмо с вх. № 413/ 24.03.2017 г. от Данка Зидарова-Люртова - упълномощен представител на ПП ГЕРБ  в община Карлово,писмо вх.№. №364/23.03.2017 г. , .№. №399/24.03.2017 г. .№. 418/24.03.2017 г. от Рустем Мурад, председател на Общински съвет и упълномощен представител на ДПС- Карлово,   с вх. № 415/24.03.2017 г.,  , с вх. № 406/24.03.2017 г. от Андон Андонов – упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт“ и с вх. № 427/24.03.2017 г. от Иванка Авкова – упълномощен представител на КП АБВ, писмо вх.№444/ 23.03.2017 година от Андон Андонов -представител на Коалиция „Обединени патриоти“  в община Карлово,писмо вх.№450/24.03.2017 година от Антон Минев –упълномощен представител на КП“Реформаторски блок“ с искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 66-НС/23.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Карлово, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. В секция № 171300071, с. Розино

освобождава: Дженгис Бекир Хаджи с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава: Сехаре Айдън Мехмед с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 171300001, гр. Карлово

освобождава: Иван Николаев Иванов с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава: Аднян Алиев Карамоллов с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 171300041, с. Куртово

освобождава: Симеон Димитров Чучуров с ЕГН: ********** от длъжност секретар и

назначава: Радка Димова Иванова с ЕГН: ********** на длъжност секретар;

 1. В секция № 171300016, гр. Карлово

освобождава: Стела Любомирова Кръстанова с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава: Пепа Минчева Пършева с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 171300015, гр. Карлово

освобождава: Николай Маринов Маринов с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава: Катя Петрова Ангелова с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 171300016, гр. Карлово

освобождава: Стефка Милкова Георгиева с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава: Мартин Петров Балтаджиев с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 171300064, с. Кърнаре

освобождава: Радка Христова Иванова с ЕГН: **********от длъжност член и

назначава: Анна Лилова Вълкова с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 171300042, с. Пролом

освобождава: Стоян Илиев Механджийски с ЕГН: ********** от длъжност зам.-председател и

назначава: Иванка Илинова Механджийска с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател;

 1. В секция № 171300001, гр. Карлово

освобождава: Йорданка Георгиева Германова с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава: Станислава Стоянова Каравасилева с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 171300010, гр. Карлово

освобождава: Кирана Драганова Бечева с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава: Калина Недялкова Несторова с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 171300056, с. Климент

освобождава: Николина Иванова Николова с ЕГН: ********** от длъжност зам.-председател и

назначава: Рачо Спасов Иванов с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.

12. В секция № 171300049, гр.Калофер

освобождава: Здравко Христов Ангелов с ЕГН: ********** от длъжност секретар и

назначава: Цветанка Николова Гошева с ЕГН: ********** на длъжност секретар.

Анулира издадените удостоверения на заменените членове и издава нови удостоверения на новоназначените членове.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:23 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения