Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 237- НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 16/22.03.2017г., постъпила по електронната поща в Районна избирателна комисия – Пловдив област, относно унищожаването и заличаването на агитационни материали на КП „Обединени Патриоти –НФСБ, АТАКА и ВМРО“ на територията на община Първомай – нарушение на чл.183, ал.5 от ИК.

 

С вх. № 16/22.03.2017г./09,50ч./ от входящия регистър на жалбите и сигналите на РИК 17 е постъпила жалба от Андон Боянов Андонов като пълномощник на КП „Обединени Патриоти –НФСБ, АТАКА и ВМРО“, относно унищожаването и заличаването на агитационни материали на КП „Обединени Патриоти“.

В подадената жалба вх. № 16/22.03.2017г. са констатирани следните нередовности: липса на подпис от жалбоподателя и към същата не е представено пълномощно на представляващия КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ Андон Боянов Андонов. Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област е дала указание, изпратено на 22.03.2017г. в 12.12ч. на електронната поща на подателя, да отстрани незабавно допуснатите нередовности, като му е указано, че жалбата следва да бъде подписана от Андон Боянов Андонов и да бъде представено пълномощно на представляващия КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ Андон Боянов Андонов, тъй като жалбата се подава от пълномощник. Указано е също, че нередовностите могат да бъдат отстранени и по електронен път, като се изпрати на РИК в сканиран вид подписана жалба и пълномощно на представляващия КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“.

 

До настоящия момент жалбоподателят не е отстранил допуснатите нередовности по жалбата, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс и съгласно дадените указания с РЕШЕНИЕ № 3526 от 16.09.2016 на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № 16/22.03.2017г., постъпила по електронната поща в Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област, относно унищожаването и заличаването на агитационни материали на КП „Обединени Патриоти –НФСБ, АТАКА и ВМРО“ на територията на община Първомай.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:33 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения