Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 238-НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Постъпило Постановление от Районна прокуратура - Пловдив с вх. № 19/24/24.03.2017г. за отказ да се образува досъдебно производство по сигнал на Соня Колтуклиева, изпратено ни по компетентност.

С Постановление от 20.03.2017г., постановено от Б. Лулчева – прокурор при РП-Пловдив, се отказва да се образува досъдебно производство по преписка с вх. № 2074/2017г. на РП-Пловдив, образувана по сигнал от Соня Колтуклиева, подаден по електронен път и адресиран до Министъра на вътрешните работи, за нарушения на ИК, изразяващи се в изложен билборд на автомагистрала Тракия, в близост до гр. Пловдив и билборд в жк Люлин в гр. София, с образа на г-н Бойко Борисов, в които са използвани националния флаг и държавни символи и които не са съпроводени със задължителен текст „Купуването и продаването на гласове е престъпление. В същото постановление се излагат мотиви, формирали правния извод на органа за липса на състав на престъпление по Раздел III - Престъпления против политическите права на гражданите на НК, поради което е било отказано образуването на досъдебно производство по цитираната преписка и изпращането на сигнала по компетентност на РИК 17 – Пловдив област и РИК 16 – Пловдив град.

Във връзка с гореизложеното, следва да има предвид факта, че сигнал със сходен предмет е регистриран в Регистър жалби на РИК 17- Пловдив област, с вх.№ 12/17.03.2017г. /14:44ч./ подаден от ОД на МВР, подаден въз основа заявление на г-жа Соня Колтуклиева, а именно – билборд, находящ се на път PVD-1154, КМ. 1,7 в посока АМ „Тракия“, община Марица, на който е бил поставен агитационен материал в нарушение на ИК и по който сигнал с Решение № 156-НС/17.03.2017г. РИК-17-Пловдив област се е произнесъл.

Извън това Централната избирателна комисия е била сезирана със сигнал, в който се излагат твърдения, че на места по автомагистрала „Тракия“ и в двете посоки на 15.03.2017 г. са били забелязани множество билбордове на „ПП „ГЕРБ“, на които кандидат-депутатът Бойко Борисов е в генералска униформа на фона на националния флаг на Република България. В резултат на това и след извършена проверка, ЦИК е приложила предвидената в чл. 186, ал. 2 от ИК санкция, като е разпоредила на областните управители на територията на цялата страна, незабавно премахване на агитационни материали поставени в нарушение на чл. 183 от ИК.

Ето защо, по изложените по-горе аргументи и поради липса на предмет, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, Решение № 156-НС/17.03.2017г., с което се е произнесла по препратения сигнал, Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнала подаден от Соня Колтуклиева, за поставени агитационни материали в нарушение на чл.183, ал.1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:33 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения