Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 239-НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Преписка от Районна прокуратура Пловдив с вх. № 20/24.03.2017г., получена с препоръчано писмо в Районна избирателна комисия – Пловдив област, относно провеждаща се агитация и неправомерно поставени агитационни материали в с. Паничери, община Хисаря.

С вх. № 20/24.03.2017г., от входящия регистър на жалбите и сигналите на РИК 17 е постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство с изх. № 2142 от 20.03.2017г. от Районна прокуратура Пловдив, ведно с преписка, образувана по повод подаден анонимен сигнал относно провеждаща се агитация и неправомерно поставени агитационни материали в с. Паничери, община Хисаря. Към преписката са приложени: докладна записка от полицейски инспектор Иван Богойски, съобщение от оперативен дежурен Камен Ватрачки, докладна записка от полицейски инспектор Васил Манов и 4 (четири) броя цветни снимки.

От приложените материали се установява следното: на 18.03.2017г. в РУ – Хисар се е получило съобщение по телефона от лице, представящо се като Манчо Ковачев от с. Паничери, община Хисар. Същият заявил, че в селото са разлепени предизборни плакати, използващи езика на омразата, на които пише: „Ще се справим с циганската престъпност“. По повод жалбата на място е изпратен автопатрул в състав: ст. полицай Костадин Аврамов и ст. полицай Дончо Теханов. При проверката на място е установено от автопатрула, че има плакати на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ със съдържание: „Минимална пенсия 300 лв. веднага“, „Спираме циганската престъпност“, „Сваляме цената на тока“ и „Никога повече ДПС“. За установеното от проверката е уведомен дежурния прокурор Светослава Пенчева, която по телефона е заявила, че няма данни за извършено престъпление и следва да бъде уведомена съответната РИК. За установеното от извършената проверка, са направени и приложени към преписката 4 (четири) броя цветни снимки, от които е видно, че на електрически стълбове са залепени плакати на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

Материалите от проверката са изпратени в Районна прокуратура, която установила, че няма данни за извършено престъпление против политическите права на гражданите, включително и такова по чл. 167, ал. 2 от НК. Не е установено и представител на Обединени патриоти или друго лице от тяхното обкръжение по какъвто и да е начин да са давали или обещавали имотна облага на трети лица с цел да ги склонят да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция, поради което Районния прокурор е постановил отказ за образуване на досъдебно производство и прекратяване на преписка № 2142/2017г. по описа на Районна прокуратура Пловдив.

Производствата пред РИК по жалби и сигнали се осъществяват по правилата на Изборния кодекс и описаното по-горе съставлява нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК. Нормата на чл. 183, ал. 3 поставя ограничението агитационните материали да се поставят единствено на определени от кмета места. Със Заповед № РД-05-57 от 08.02.2017г. на кмета на община Хисаря са определени местата за залепване на агитационни материали за територията на община Хисаря, като за с. Паничери, определените със заповедта места са: трите табла в центъра на селото.

Поради изложеното дотук, следва да бъде задължен кмета на общината или кметството да премахне агитационните материали, поставени в нарушение на чл.183 от ИК.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20, във връзка с чл.186, ал.1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И:

 

РАЗПОРЕЖДА на Кмета на община Хисаря да премахне агитационни материали на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, разположени по електрическите стълбове в с. Паничери, община Хисаря.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:36 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения