Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 240-НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на Коалиция от партии „Обединени Патриоти“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е Списък с вх. № 431 от 24.03.2017 г. /15:15 ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област от Андон Боянов Андонов и вх.№439 от 24.03.2017г. 15.30ч. Нина Георгиева Гьошева  – двамата упълномощени представители на Коалиция от партии „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, с приложени пълномощни за регистриране и публикуване на списък на политически представители на Коалиция от партии „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – на хартиен носител и на технически носител в excel формат, депозирано и подписано от Андон Андонов.

Предлага се да бъдат регистрирани общо 16 (шестнадесет) упълномощени представители с първия входящ номер и с втория 31 /тридесет и един/, общо 47 упълномощени представители, за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, като по отношение на искането с вх.№ 431/24.03.2017г. бе  установено че четирима от общо предложените за упълномощени представители са регистрирани публикуване упълномощени представители за членове на секционни избирателни комисии, застъпници или да са регистрирани като наблюдатели. Поради което след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 43 (четиридесет и трима)  упълномощени представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област списък за 43 (четиридесет и трима) упълномощени представители съгласно предложените от Андон Боянов Андонов и Нина Георгиева Гьошева списъци на упълномощените представители на Коалиция от партии „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 4 /четирима/ от предложените за упълномощени представители на Коалиция от партии „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, както следва:

Име

ЕГН

Николай Маринов Маринов

хххххххххх

Стефка Милкова Георгиева

хххххххххх

Христо Савов Димитров

хххххххххх

Рангел Радков Гаров

хххххххххх

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:37 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения