Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 244-НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на Коалиция от партии „Обединени Патриоти“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е Списък с вх. № 489 от 25.03.2017 г. /09:55 ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област от Андон Боянов Андонов и вх. № 517/25.03.2017 г. от Магдалена Ламбова Ташева, упълномощени представители на Коалиция от партии „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, с приложени пълномощни за регистриране и публикуване на списък на политически представители на Коалиция от партии „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – на хартиен носител и на технически носител в excel формат, депозирано и подписано от Андон Андонов и от Магдалена Ташева.

Предлага се да бъдат регистрирани общо 55 (петдесет и пет) упълномощени представители за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, като по отношение на шест от предложените лица бяха установени законови пречки за тяхната регистрация, поради което след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 50 (петдесет)  упълномощени представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област списък за 50 (петдесет) упълномощени представители съгласно предложените от Андон Боянов Андонов и от Магдалена Ламбова Ташева списъци на упълномощени представители на Коалиция от партии „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да регистрира следните шест лица:

Шинка Алексиева Линева

Стефка Емилова Петрова

Лилия Константинова Доева

Елена Вълчева Станкова

Ганчо Тодоров Славчев

Невалидно ЕГН (10 цифри)

Лицето няма навършени 18 години

Лицето е регистрирано като член на СИК 170100006

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

     

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 18:59 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения