Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 245-НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на ПП „ГЕРБ“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е Списък с вх. № 490 от 25.03.2017 г. /10:10 ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област от Силвия Атанасова Хубенова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, с приложено пълномощно за регистриране и публикуване на списък на политически представители на ПП „ГЕРБ“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – на хартиен носител и на технически носител в excel формат, депозирано и подписано от Силвия Атанасова Хубенова. Предлага се да бъдат регистрирани общо 2 (двама) упълномощени представители за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата и  след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на общо 2 (двама) упълномощени представители.  

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И :

  1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 2 (двама) упълномощени представители предложения от Силвия Атанасова Хубенова списък на упълномощените представители на ПП „ГЕРБ“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:00 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения