Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 249- НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Сопот, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило писмо с вх.№ 487/25.03.2017 година от Мариана Кацарова–упълномощен представител на ПП “ГЕРБ“  и писмо с вх. № 516 от 25.03.2017, към което са приложени предложения за замени от Тодор Василев Караколев и Красимир Георгиев Цветков – упълномощени представители на КП „Реформаторски блок“ и от Христо Георгиев Христов – преупълномощен представител на КП „АБВ“ за територията на община Сопот с искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 77-НС/27.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Сопот, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. В секция № 174300012, с.Анево

освобождава: Марийка Иванова Геровска с ЕГН:*********** от длъжност член и

назначава: Антоанета Стефанова Шопова с ЕГН: ***********на длъжност член;

 1. В секция № 174300011, с.Анево

освобождава: Илинка Петрова Патева с ЕГН: ***********от длъжност член и

назначава: Максим Петров Максимов с ЕГН***********на длъжност член;

 1. В секция № 174300007, гр. Сопот

освобождава: Николай Иванов Каракушев с ЕГН: *********** от длъжност секретар и

назначава: Никола Койчев Пенгелов с ЕГН: *********** на длъжност секретар;

 1. Анулира издадените удостоверения на заменените членове и издава нови удостоверения на новоназначените членове.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:06 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения