Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 250- НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Карлово, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област са постъпили писма с вх. № 486/24.03.2017 година от Антон Минев – упълномощен представител на КП “Реформаторски блок“ на територията на община Карлово и писмо вх. № 491/25.03.2017 година от Андон Андонов - упълномощен представител на Коалиция от партии „Патриотичен фронт“ на територията на община Карлово с искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 66-НС/23.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Карлово, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. В секция № 171300028, гр. Карлово

освобождава: Павлина Любенова Бочева с ЕГН:********** от длъжност председател и

назначава: Илиан Иванов Бончев с ЕГН:********** на длъжност председател;

 1. В секция № 171300006, гр. Карлово

освобождава: Илиан Иванов Бончев с ЕГН:********** от длъжност член и

назначава: Павлина Любенова Бочева с ЕГН:********** на длъжност член;

 1. В секция № 171300004, гр. Карлово

освобождава: Стефан Стоев Илевски с ЕГН:********** от длъжност председател и

назначава: Пенка Стоянова Мочукова с ЕГН:********** на длъжност председател;

 1. В секция № 171300077, гр.Карлово

освобождава: Пенка Стоянова Мочукова с ЕГН:**********;

 1. В секция № 171300016, гр. Карлово

освобождава: Мартин Петров Балтаджиев с ЕГН:********** от длъжност и

назначава: Йоана Красимирова Славова с ЕГН:********** на длъжност член;

 1. В секция № 171300063, с.Певците, общ. Карлово

освобождава: Пепа Делкова Георгиева, с ЕГН: **********, от длъжност член и

назначава: Йорданка Маринова Димитрова, с ЕГН: **********, на длъжност член;

 1. Анулира издадените удостоверения на заменените членове и издава нови удостоверения на новоназначените членове.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:07 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения