Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 252-НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Асеновград, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

В РИК 17 е постъпило искане с вх. № 497 от 25.03.2017г., от КП ББЦ, с вх. № 500/25.03.2017 г. и с вх.№ 513 от ДПС, с вх.. № 507/25.03.2017 г. от ПП „Атака”  , с вх. № 512 от БСП по ел. поща за извършване на промени  в съставите на СИК на територията на община Асеновград .

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И:

 1. В секция 170100007 – гр. Асеновград

освобождава Марийка Петкова Трендафилова с ЕГН:********** от длъжност член

назначава Андреяна Андреева Попматеева с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция 170100018 – гр. Асеновград

освобождава Атанас Михайлов Стойчев с ЕГН:********** от длъжност член

назначава Даниела Василева Алексиева с ЕГН:**********на длъжност член;

      3.В секция 170100023 – гр. Асеновград

освобождава Регина Иванова Петкова с ЕГН: **********от длъжност член

назначава Анка Пирова Милева с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция 170100104 – гр. Асеновград

освобождава Магдалена Димитрова Костадинова,с ЕГН:********** от длъжност  секретар;

назначава Албена Павлова Николова, с ЕГН**********на длъжност секретар;

 1. В секция 170100045 – гр. Асеновград

освобождава Бирсен Байрям Саид ,с ЕГН: ********** от длъжност  член ;

назначава Мехмед Гюнаев Ходжов, с ЕГН:********** на длъжност член;.

 1. 6. В секция 170100061– гр. Асеновград

освобождава Шабан Гюнай Халил,с ЕГН:********** от длъжност  член;

назначава Сезгин Юсуфов Мехмедов, с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100091– с. Тополово

освобождава Череша Костадинова Дичева,с ЕГН:********** от длъжност  член;

назначава Боряна Костадинова Шопова, с ЕГН: **********на длъжност член.

 1. В секция 170100103– с. Тополово

освобождава Боряна Костадинова Шопова,с ЕГН: **********от длъжност  член;

назначава Череша Костадинова Дичева, с ЕГН: **********на длъжност член

 1. В секция 170100050– гр. Асеновград

освобождава Мария Георгиева Вълчева,с ЕГН:**********  от длъжност  член;

назначава Красимира Ангелова Иванова, с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100006– гр. Асеновград

освобождава Лилия Константинова Доева,с ЕГН:********** от длъжност  член;

назначава Йорданка Борисова Милева, с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100018– гр. Асеновград

освобождава Георги Генчев Лесев,с ЕГН:**********  от длъжност  зам.-председател;

назначава Арсени Василев Байздренков, с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.

 

 1. В секция 170100069– с. Бор

освобождава Рафет Рамаданов Таранов,с ЕГН:********** от длъжност  член

назначава Хасан Велиев Тютюков, с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100003 – гр. Асеновград

освобождава Мукадез Рамадан  Юнуз с ЕГН: ********** от длъжност секретар

назначава Билер Гюрсел Дурмуш с ЕГН: ********** на длъжност секретар;

 

Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените.

 1. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 2. 1 При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:24 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения