Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 254- НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Куклен, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив област е постъпило писмо с вх. № 498/25.03.2017 г. от община Куклен с приложено към него предложение от Борислав Аргиров – упълномощен представители на ПП ГЕРБ за община Куклен, за извършване на промяна в състава на секционна избирателна комисия № 174200001  на територията на Общината.

 

След извършена проверка в масивите на ЦИК се установи, че предложеното лице за замяна Бекир Кемалов Юсеинов с ЕГН: ********** е регистриран като упълномощен представител на КП „Обединение ДОСТ“.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Отказва да бъде извършена замяна в секция № 174200001, гр. Куклен, поради това, че Бекир Кемалов Юсеинов с ЕГН: *********** е регистриран като упълномощен представител на КП „Обединение ДОСТ“.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:14 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения