Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 255- НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Родопи, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г

На електронната поща на РИК 17-Пловдив област е постъпило писмо с вх. № 495/25.03.2017 г. от община Родопи с приложено към него предложение от Костадин Иванов – упълномощен представители на КП „Патриотичен фронт“ за община Родопи, за извършване на промяна в състава на секционна избирателна комисия № 172600050  на територията на Общината.

 

След извършена проверка в масивите на ЦИК се установи, че предложеното лице за замяна Борис Недков Ковачев с ЕГН: ********** е регистриран като упълномощен представител на КП „Обединение ДОСТ“ към РИК 16 – Пловдив.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 172600017, с.Дедово, освобождава Христина Николова Груева с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Нели Георгиева Папазова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 2. В секция № 172600026, с.Крумово, освобождава Мария Димитрова Димитрова с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Недялка Димитрова Янева с ЕГН: ********** на длъжност секретар.
 3. Отказва да бъде извършена замяна в секция № 172600050, с. Цалапица, поради това, че Борис Недков Ковачев с ЕГН: ********** е регистриран като упълномощен представител на КП „Обединение ДОСТ“ в РИК 16.
 4. Анулира издаденото удостоверение на замененото лице и издава ново удостоверение на новоназначеното лице.
 5. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 6. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

           

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:15 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения