Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 258-НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Кричим, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

В РИК 17 е постъпило Искане с вх. № 502/25.03.2017г. /14:30часа/ от упълномощен представител на АБВ-община Кричим, по ел. поща за извършване на промени в съставите на СИК на територията на община Кричим.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И:

 

 1. В секция 173900003 – гр. Кричим:

освобождава Младен Василев Ганчев с ЕГН  ********** от длъжност зам.-председател

назначава ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЗЛАТАРЕВ с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;

2.В секция 173900005 – гр. Кричим

освобождава  Златка Стоянова Ангелова с ЕГН ********** от длъжност член

назначава СЛАВКА ВАСИЛЕВА БУБАРОВА с ЕГН  ********** от длъжност член;

 1. В секция 173900006 – гр. Кричим

освобождава  Атанас Димитров Куманов с ЕГН  ********** от длъжност член

назначава ИВАН СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ с ЕГН ********** на член;

      4.В секция 173900008 – гр. Кричим:

освобождава Венцислав Динчев Колев с ЕГН ********** от длъжност секретар

назначава ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА с ЕГН ********** на длъжност секретар;

 1. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:17 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения