Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 259-НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на Коалиция от партии „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е Списък с вх. № 506 от 25.03.2017 г. /15:20 ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област от адв. Тодор Манолов Димов, упълномощен представител на Коалиция от партии „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, с приложени пълномощни за регистриране и публикуване на списък на политически представители на Коалиция от партии „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – на хартиен носител и на технически носител в excel формат, депозирано и подписано от адв. Тодор Манолов Димов.

Предлага се да бъдат регистрирани общо 22 (двадесет и двама) упълномощени представители за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, като по отношение на един от предложени лица  бе установено, че има законова пречка за неговата регистрация, поради което след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 21 (двадесет и един)  упълномощени представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

 

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област списък за 21 (двадесет и един) упълномощени представители съгласно предложения от адв. Тодор Димов списък на упълномощени представители на Коалиция от партии „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“  за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 1 /един/ от предложените за упълномощени представители на Коалиция от партии „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Пенка Рангелова Ангелова, с ЕГН: хххххххххх, Лицето е регистрирано за застъпник от КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:17 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения