Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 260 - НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Перущица, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г

Постъпило е заявления от Рангел Христов Божков – председател на ДПС Перущица и Константин Витанов – председател на БСП – Перущица, с вх.№ 510/25.03.2017 г., 16:07ч. за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Перущица.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Перущица, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

  1. В секция № 174000005, гр. Перущица:

освобождава Ива Владимирова Дардова с ЕГН хххххххххх на длъжност секретар

назначава  Емилия Стойкова Янкулова с ЕГН хххххххххх на длъжност секретар;

освобождава Асен Христов Божков на длъжност член  

назначава Никола Кънев Чакъров с ЕГН хххххххххх на длъжност член;

освобождава Всемир Лютвиев Исов с ЕГН  хххххххххх на длъжност член 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:18 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения