Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 262- НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 18/24.03.2017г., постъпила по електронната поща в Районна избирателна комисия – Пловдив област, относно използване на химна и знамето на Република България при предизборна агитация.

С вх. № 18/24.03.2017г. /09,52ч./ от входящия регистър на жалбите и сигналите на РИК 17 е постъпила по електронна поща жалба от анонимно лице относно използването на символи на Република България – химн и знаме, при осъществяване на предизборна агитация.

С оглед обстоятелството, че жалбоподателят е представил документа по електронен път, без да се индивидуализира по какъвто и да е начин и без да положи подписа си, на същия са дадени указания по e-mail незабавно да бъдат отстранени констатираните нередовности в съответствие с Решение № 3526/16.09.2016г. на ЦИК. Указанията са изпратени на 24.03.2017г. в 10:04ч. на електронната поща на подателя, като е уточнено, че отстраняването на пропуските може да бъде извършено и по електронен път, като се изпрати на РИК в сканиран вид индивидуализирана и подписана жалба.

 

До настоящия момент жалбоподателят не е отстранил допуснатите нередовности по жалбата, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс и в съответствие с Решение № 3526 от 16.09.2016 на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № 18/24.03.2017г., постъпила по електронната поща в Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област, относно използване на химна и знамето на Република България при предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:20 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения