Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 264-НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 77-НС от 27.02.2017г. на РИК 17 за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Първомай, област Пловдив при произвеждането на изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Във връзка с установена при служебна проверка техническа грешка е приложена таблица с коректни данни на назначените членове на СИК на територията на Общината.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

 1. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 77-НС от 27.02.2017г. на РИК 17, като:
  • В секция 172300033 /с. Искра/ името „Маша Янкова Петкова, ЕГН **********- секретар“ да се чете „Йордан Петров Спиртов, ЕГН ********** - секретар“

1.2 В секция 172300036 /с. Дълбок извор / името „Екатерина Петкова Милива, ЕГН ********** - председател“ да се чете „Лидия Петрова Костова, ЕГН **********– председател“

1.3. В секция 172300037 /с. Поройна/ името „Петя Запрянова Христозова, ЕГН ********** - председател“ да се чете „Екатерина Петкова Милева, ЕГН ********** - председател“

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:22 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения