Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 265-НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: : поправка на техническа грешка в Решение 125-НС/14.03.2017г. за назначаване на състав на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Куклен, област Пловдив при произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

След служебна проверка от страна на РИК 17 бе установена техническа грешка в т.1 на Решение 125-НС/14.03.2017 година, с което е назначен съставът на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Куклен, област Пловдив при произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г. Погрешно е изписано собственото име на член на секционна избирателна комисия 174200014 - ПСИК, град Куклен Златка Василева Димитрова, като е изписано погрешно името Здравка Василева Димитрова. 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 4 и  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И: 

 1. Допуска поправка на техническа грешка в т.1 на Решение 125-НС/14.03.2017 година на РИК 17, като името на член на състава на ПСИК Здравка Василева Димитрова да се чете „Златка Василева Димитрова“.
 2. Допуска поправка в удостоверението на назначената Златка Василева Димитрова.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:23 часа

Свързани решения:

125 - НС/14.03.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения