Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 267- НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Раковски, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

В РИК 17-Пловдив област е постъпило предложение с вх. № 521/25.03.2017 г. от Магдалена Ташева – упълномощен представители на ПП „АТАКА“, за извършване на промяна в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Раковски.

 

            При извършена проверка бяха потвърдени коректните данни - имена и единен граждански номер на предложеното лице.  

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция 172500017, с. Стряма, освобождава Марин Борисов Пасков с ЕГН: ********** от длъжност зам.-председател и назначава Виолета Илиева Еневска с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.
 2. В секция 172500010, гр. Раковски, освобождава Виолета Илиева Еневска с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Марин Борисов Пасков с ЕГН: ********** на длъжност член.
 3. В секция 172500033, гр. Раковски, освобождава Йоана Ангелова Динкова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Паулина Асенова Дюлгерова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 4. В секция 172500011, гр. Раковски, освобождава Делчо Недялков Раднев с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Борис Георгиев Пасков с ЕГН: ********** на длъжност член.

Анулира издаденото удостоверение на замененото лице и издава ново удостоверение на новоназначеното лице.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:37 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения