Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 271- НС
Пловдив Област, 26.03.2017

ОТНОСНО: попълване на ръководните състави на СИК на територията на РИК 17 Пловдив-област за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

С постъпила информация от СИК на територията на Пловдивска област за неявили се членове,председатели заместник-председатели и секретари до 8.00 часа на 26.03.2017 година , РИК-17 Пловдив Област на основание чл.229 от ИК следва да назначи необходимия брой членове от резервните членове на мястото на неявилите се членове,а когато председателят на секционната избирателна комисия отсъства,назначава  заместник-председателя за председател, а член на секционната избирателна комисия за заместник-председател. Когато отсъства заместник-председателят или секретарят на секционната избирателна комисия, районната избирателна комисия назначава член на секционната избирателна комисия за заместник-председател или секретар.

След проверка за наличието на резервни членове в общинска администрация на съответната община ,както и след справка при ръководствата на политическите партии,се установи,че липсват резервни членове ,които да попълнят състав на секционните избирателни комисии,като същите ще следва да работя в изборния ден без явилите се членове.

По отношение на неявилите се председатели,заместник –председател и секретар о т съответните секционни комисии РИК-17 Пловдив област ще следва да приложи разпоредбата на чл.229,ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс

 

   С оглед гореизложеното и на основание чл. 229, ал. 3 и ал.4 във вр.. чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. В секция № 172500020 с. Момино село,община Раковски освобождава Тоска Димитрова Дърмонска с ЕГН ********** от длъжност зам.-председател и назначава същата на  длъжност председател.

2. В секция № 172500020 с. Момино село,община Раковски освобождава Стойна Иванова Попчева с ЕГН ********** и назначава същата на длъжност зам.-председател.

3. В секция № 173700004-гр. Хисаря освобождава Светослав Николов Стефанов с ЕГН ********** от длъжност член и го назначава на длъжност заместник-председател.

4. В секция № 173700009-гр. Хисаря освобождава Катюша Петрова Ладжева с ЕГН ********** от длъжност член и я назначава на длъжност секретар.

5. В секция № 173700018-с.Красново освобождава Петко Генев Буров с ЕГН ********** от длъжност член и го назначава за секретар.

6. В секция № 173700022-гр. Хисаря освобождава Гана Бонева Гешева с ЕГН ********** от длъжност член и я назначава за заместник-председател.

7. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените според длъжността им.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 26.03.2017 в 11:09 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения