Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 272- НС
Пловдив Област, 26.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Карлово, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област са е постъпили писмо с вх. № 536/26.03.2017 година, вх.№544/ 26.03.2017 г. и вх.№ 545/ 26.03.2017 г. от Данка Евстатиева Зидарова-Люртова–упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“ на територията на община Карлово  и писмо вх.№538/26.03.2017 година –упълномощен представител на ПП“ДПС“ на територията на община Карлово с искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 66-НС/23.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Карлово, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 

          1.В секция № 171300014, гр. Карлово освобождава Юлиана Александрова Дечева с ЕГН:********** от длъжност член и на нейно място назначава Иванка Николова Гидикова с ЕГН: ********** на длъжност член;

 

          2.В секция № 171300012, гр. Карлово освобождава Людмила Боянова Гюрова с ЕГН: ********** от длъжност член и на нейно място назначава Христина Георгиева Бояджиева с ЕГН: ********** на длъжност член;

  

         3.В секция № 171300038, гр. Баня освобождава Мария Иванова Христова с ЕГН: ********** от длъжност член и на нейно място назначава Генка Вълкова Христова с ЕГН: ********** на длъжност член;

 

         4.В секция № 171300050, гр.Калофер освобождава Лалка Христова Цветкова с ЕГН: ********** от длъжност член и на нейно място назначава Донна Иванова Иванова с ЕГН: **********  на длъжност член;

 

         5.В секция № 171300051, гр.Калофер освобождава Донна Иванова Иванова с ЕГН: ********** от длъжност член и на нейно място назначава Лалка Христова Цветкова с ЕГН: ********** на длъжност член;

 

 

          6.В секция № 171300025, гр. Карлово освобождава Зарифе Алиева Юсеинова с ЕГН: **********от длъжност член и на нейно място назначава Мехмед Мехмедов Ходжев с ЕГН: ********** на длъжност член;

 

 1. Анулира издадените удостоверения на заменените членове и издава нови удостоверения на новоназначените членове.

 

 1. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

 

 1. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 26.03.2017 в 11:11 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения