Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 275- НС
Пловдив Област, 26.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Сопот, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило писмо с вх.№ 543/26.03.2017 година от Костадин Кеков –упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ на територията на община Сопот с искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 77-НС/27.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Сопот, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 

      1.В секция 174300001 град Сопот освобождава Минчо Танев Танев с ЕГН:********** от длъжност секретар и на негово място назначава Стана Илиева Райчинова с ЕГН: **********  на длъжност секретар;

      2.В секция 174300002 град Сопот освобождава Димитър Тодоров Виденлиев с ЕГН: **********  от длъжност заместник- председател и на негово място назначава  Мария Радкова Жекова с ЕГН: **********  на длъжност заместник- председател;

 1. Анулира издадените удостоверения на заменените членове и издава нови удостоверения на новоназначените членове.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

     Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 26.03.2017 в 14:25 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения