Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 276- НС
Пловдив Област, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 24/26.03.2017г. от Светлозар Янков – кандидат за народен представител от КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, постъпила в Районна избирателна комисия – Пловдив област, относно нарушение на ИК и накърняване на доброто име на кандидат за народен представител на сайта на www.plovdiv-online.com.

 

С вх. № 24/26.03.2017г. /10,57ч./ от входящия регистър на жалбите и сигналите на РИК 17 е постъпила жалба от Светлозар Янков – кандидат за народен представител от КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, с която се сочи, че в пловдивския сайт www.plovdiv-online.com е публикуван материал със снимка на кандидата и заглавие: „Осъдиха кандидат-депутат за фашистка пропаганда“. С оглед обстоятелството, че информацията е отпреди 12 години жалбоподателят твърди, че е накърнено доброто му име в обществото като лидер на ПП ВМРО в Карлово, общински съветник и кандидат за народен представител.

В съответствие с чл.200, ал.2, т.2 от ИК и т.52.2 от Решение № 4171-НС/01.02.2017г. на ЦИК, при нарушаване на правилата от доставчиците на медийни услуги жалбата се подава до районната избирателна комисия по седалището на доставчика, когато същият има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват. В конкретната хипотеза сайтът се управлява от „ЦУМ“ ЕООД, което бе потвърдено при направена от председателя на РИК 17 справка при проведен телефонен разговор с г-н Баев – едноличен собственик на капитала. В Търговския регистър са вписани седалище и адрес на управление на едноличното търговско дружество: гр.Пловдив 4004, р-н Южен, ул. „Крушево“ № 12, ет. 4. Поради горното Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че компетентна да се произнесе е РИК по седалище на доставчика на медийни услуги, а именно – Районна избирателна комисия 16 – Пловдив град.

 

Поради изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20, чл.200, ал.2, т.2 и ал.3 от Изборния кодекс и в съответствие с т.52.2 и т.52.3 от Решение № 4171-НС/01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 24/26.03.2017г. от Светлозар Янков – кандидат за народен представител от КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, постъпила в Районна избирателна комисия – Пловдив област, относно нарушение на ИК и накърняване на доброто име на кандидат за народен представител на сайта на plovdiv-online.com.
 2. Препраща по компетентност жалба с вх. № 24/26.03.2017г. от Светлозар Янков – кандидат за народен представител от КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив град.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 26.03.2017 в 14:49 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения