Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 277-НС
Пловдив Област, 26.03.2017

ОТНОСНО: Поправка на Решение № 268-НС/26.03.2017г. и Решение № 277-НС/26.03.2017г. за извършени промяни в съставите на СИК в община Родопи, община Стамболийски, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

Тъй като предложените лица фигурират в регистрите на РИК 17- Пловдив област за застъпници или в списъците на упълномощените представители на политически партии и коалиции 

на основание чл. 72 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И:

Отказва извършването на исканите промени на СИК на територията на РИК 17- Пловдив област, а именно:

исканата промяна в секция 172600052 община Родопи:

 • за освобождаване на Радка Запрянова Тинкова от длъжност член и назначаване на МИЛЕНА БОЯНОВА ПЕТРОВА с ЕГН ********** на длъжност член;

исканата промяна в секция 174100008община Стамболийски:

 • за освобождаване на Боян Стефанов Стоянов от длъжност член и назначаване на РИЛКА СТОЯНОВА ГЕНОВА с ЕГН ********** на длъжност член;

 

Отказва назначаването в секция № 172600037 – с. Първенец, община Родопи, на Светла Данчева Асенова с ЕГН ********** на длъжност член.

         Освобождава Силвия Емилова Минчева, с ЕГН ********** от длъжност член в секция № 172600037 – с. Първенец, община Родопи.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 26.03.2017 в 14:50 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения