Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 278-НС
Пловдив Област, 26.03.2017

ОТНОСНО: жалба от Павел Гимишев – кандидат за народен представител от Реформаторски блок – Глас народен

На 26.03.2017г. в РИК 17 Пловдив област на електронната поща е постъпил сигнал от Павел Гимишев кандидат за народен представител от Реформаторски блок – Глас народен. Същият е заведена в регистъра с вх. № 25/26.03.2017г. и е публикувана в електронния публичен регистър на жалбите и сигналите. В сигнала са наведени твърдения, че между членове на СИК в гр. Карлово се е провел разговор след приключване на изборния ден , всеки представител да си брои преференциите за отделните кандидати. В сигнала не е посочено в кои секции са назначени членовете на СИК, за да се установи по категоричен начин, че такъв разговор се е състоял. При извършена проверка от страна на РИК в няколко СИК на произволен принцип не се констатира извършване на състава на твърдяното нарушение. Въпреки това, РИК 17 Пловдив област намира, че членовете на СИК следва да са запознати с Методическите указания, приети с Решение № 4371-НС от 1 март 2017 г. на ЦИК, като за същото им е дадено изрично писмено указание при разваването на книжата и материалите на 25.03.2017г.

Ето защо и освен гореизложеното и с оглед преодоляване на всякакво съмнение, следва да се укаже на всички СИК на територията на община Карлово да спазват стриктно Методическите указания на ЦИК. Поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 20 и т. 29 от ИК Районна избирателна комисия

РЕШИ

УКАЗВА И ЗАДЪЛЖАВА всички членове на СИК на територията на община Карлово да спазват стриктно Методическите указания на ЦИК, приети с Решение № 4371-НС от 1 март 2017 г. на ЦИК, като при наличието на предпочитание (преференция) членът на СИК, който държи бюлетината, оповестява на глас за кой кандидат е предпочитанието. Членовете на СИК, които записват предпочитанията (преференциите) върху бланката-чернова, ги отразяват, като ограждат (зачертават) първото число на първия ред, започвайки от № 1, и продължават във възходящ ред, без да изпускат числа до изчерпване на предпочитанията (преференциите) за този кандидат.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 26.03.2017 в 14:51 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения