Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 280-НС
Пловдив Област, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 27/26.03.2017г. постъпила по електронната поща в Районна избирателна комисия – Пловдив област, относно извършена агитация на територията на две секции в община Кричим.

С вх. № 27 от 26.03.2017г. /12:15 ч./ от входящия регистър на жалбите и сигналите на РИК 17 е постъпила жалба от Леман Шефкет Хасан, в качеството й на пълномощник на Коалиция „Обединение ДОСТ“. Към сигнала е приложено нотариално заверено пълномощно от Лютви Ахмед Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов. В жалбата се твърди, че в двора на НУ “Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Кричим, където се намират секции № 173900005 и № 173900009 се провежда агитация в полза на ПП „ДПС“ от Файредин Мустафов Шерифов като представител на ПП ДПС, като се твърди, че същият заплашвал избирателите, че за тях ще има неблагоприятни последици, ако не гласуват за партия „ДПС“ като същият стигал и до физическа саморазправа. За случая били уведомени органите на МВР, като на място се е явил патрулен екип, но същият не предприел действия по преустановяване на „изборните нарушения“.

По същото време в РИК 17 е получен сигнал по телефона от Бедрие Търмазова, която е подала сигнал относно същото нарушение от същото лице.

Мястото - НУ “Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Кричим бе посетено от Валя Кръстанова и Ангел Господинов – членове на РИК 17. За резултатите от проверката, членовете на РИК са изготвили писмен доклад. Същите са разговаряли с полицай Димитър Атанасов Атанасов – от РУП Стамболийски, който заявил, че е станал свидетел на междуличностен конфликт между Файредин Мустафов Шерифов и бащата на Бедрие Търмазова. Служителят на МВР категорично отрече да се е провеждала агитация да се гласува в подкрепа на ПП „ДПС“. Напротив, твърди се за провокативно поведение на роднината на Бедрие Търмазова. Представители на СИК № 173900009 заявяват, че не се станали сивдетели на изборни нарушения или агитационна дейност от страна на Файредин Шерифов.   

Поради това, че не са установени нарушения на Изборния кодекс и с оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал с вх. № 27 от 26.03.2017г. /12:15 ч./ от входящия регистър на жалбите и сигналите на РИК 17 е постъпила жалба от Леман Шефкет Хасан, в качеството й на пълномощник на Коалиция „Обединение ДОСТ“ и устен сигнал от Бедрие Търмазова.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 26.03.2017 в 14:54 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения