Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

Обединение ДОСТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Дана Христова Атанасова2-1-НС/17.03.2017
Радослава Симеонова Дешева2-2-НС/17.03.2017
Стоян Трайчев Якупов2-3-НС/17.03.2017
Ренгинар Юсеин Юсеин2-4-НС/17.03.2017
Йорданка Апостолова Пешева2-5-НС/17.03.2017
Фатма Ахмед Сюлейман2-6-НС/17.03.2017
Мехмед Халил Сюлейман2-7-НС/17.03.2017
Хасан Рамадан Местан2-8-НС/17.03.2017
Яшар Емин Исмаил2-9-НС/17.03.2017
Дженгиз Фидает Карагарен2-10-НС/17.03.2017
Гюлбахар Фикрет Ферад2-11-НС/17.03.2017
Селятдин Емин Алев2-12-НС/17.03.2017
Есмерай Джеляхтин Али2-13-НС/17.03.2017
Байрие Сали Али2-14-НС/17.03.2017
Джеляхтин Емин Али2-15-НС/17.03.2017
Найме Сабри Мустафа2-16-НС/17.03.2017
Гюнай Басри Дурмуш2-17-НС/17.03.2017
Айшегюл Аптикеримова Дурмушева2-18-НС/17.03.2017
Неси Исмет Дикме2-19-НС/17.03.2017
Хюлия Юсеинова Мурадова2-20-НС/17.03.2017
Аптикерим Сабри Дурмуш2-21-НС/17.03.2017
Реджеб Юсуф Баджакли2-22-НС/17.03.2017
Расим Садетин Чауш2-23-НС/17.03.2017
Юсеин Велиев Хасанов2-24-НС/17.03.2017
Метин Рамаданов Салимехмедов2-25-НС/17.03.2017
Сезгин Рефик Кадир2-26-НС/17.03.2017
Орхан Акиф Карамахмуд2-27-НС/17.03.2017
Фадиме Шакир Шакир2-28-НС/17.03.2017
Пънар Тунджайова Абтулова2-29-НС/17.03.2017
Рушен Мюмюнов Мусов2-30-НС/17.03.2017
Емин Юксел Ахмед2-31-НС/17.03.2017
Раим Наим Мюмюн2-32-НС/17.03.2017
Айсел Реджепова Баджаклиева2-33-НС/17.03.2017
Неслихан Айдън Салих2-34-НС/17.03.2017
Юмюгюл Синан Раифова2-35-НС/17.03.2017
Севинч Али Исмаил2-36-НС/17.03.2017
Идриз Хасан Мехмедкяе2-37-НС/17.03.2017
Зекия Расимова Мехмедкяе2-38-НС/17.03.2017
Насие Ергюнова Хашимова2-39-НС/17.03.2017
Айше Алиева Реджепова2-40-НС/17.03.2017
Радостина Валериева Янкова2-41-НС/17.03.2017
Йордан Асенов Йорданов2-42-НС/17.03.2017
Невал Алиева Адемова2-43-НС/17.03.2017
Тевфик Мехмедов Мустнов2-44-НС/17.03.2017
Сафет Халилов Карагеренов2-45-НС/17.03.2017
Мюмюн Илязов Тасимов2-46-НС/17.03.2017
Гюлшен Орхан Смаилова2-47-НС/17.03.2017
Найме Халимова Салиева2-48-НС/17.03.2017
Мюмюн Рамадан Мюмюн2-49-НС/17.03.2017
Метин Шенасинов Мехедов2-50-НС/17.03.2017
Ниязи Синанов Карамустафов2-51-НС/17.03.2017
Илми Мехмедов Екимов2-52-НС/17.03.2017
Асан Екремов Дюлгеров2-53-НС/17.03.2017
Екрем Асанов Дюлгеров2-54-НС/17.03.2017
Насуф Синанов Карамустафов2-55-НС/17.03.2017
Нуршен Асанова Карамустафов2-56-НС/17.03.2017
Юсеин Юсеинов Юсменов2-57-НС/17.03.2017
Юсуф Мехмедов Арабаджиев2-58-НС/17.03.2017
Ангел Павлов Чорбаджийски2-59-НС/17.03.2017
Фетие Сунай Бел2-60-НС/17.03.2017
Анифе Реджеб Емин2-61-НС/17.03.2017
Реджеб Расимов Дурмушев2-62-НС/17.03.2017
Нурхан Лютви Мехмедов2-63-НС/17.03.2017
Алиенвер Салим Балабан2-64-НС/17.03.2017
Ахмед Хасанов Хаджиалиев2-65-НС/17.03.2017
Айше Айнурова Ахмедова2-66-НС/17.03.2017
Айшегюл Али Садула2-67-НС/17.03.2017
Ажда Али Солак2-68-НС/17.03.2017
Салиф Али Шабан2-69-НС/17.03.2017
Недрет Байрам Тахир2-70-НС/17.03.2017
Шабан Ибрам Яшар2-71-НС/17.03.2017
Несрин Ердинчева Мехлидова2-72-НС/17.03.2017
Ерол Джамал Юмер2-73-НС/17.03.2017
Себахтин Рамадан Садула2-74-НС/17.03.2017
Анета Щерева Данаилова2-75-НС/17.03.2017
Бехчед Фейдали Мюмюн2-76-НС/17.03.2017
Али Гюнаев Алимоллов2-77-НС/17.03.2017
Нурсен Нурсетов Ахмедова2-78-НС/17.03.2017
Десислава Щерева Джигалиева -Янкова2-79-НС/17.03.2017
Снежана Николова Димитрова2-80-НС/17.03.2017
Ерай Алейтин Моллаюмер2-81-НС/17.03.2017
Сабрие Фахри Моллаюмер2-82-НС/17.03.2017
Гюлшен Руфат Чаръкчъ2-83-НС/17.03.2017
Юмер Раиф Юмер2-84-НС/17.03.2017
Фахрие Ферият Чаръкчъ2-85-НС/17.03.2017
Анета Руменова Вълканова2-86-НС/17.03.2017
Игман Расим Алимолла2-87-НС/17.03.2017
Севжан Руфат Рамадан2-88-НС/17.03.2017
Юксел Хасан Идриз2-89-НС/17.03.2017
Илхан Мюмюн Идриз2-90-НС/17.03.2017
Дурхан Юсеинов Халимов2-91-НС/17.03.2017
Юсуф Кадир Джамбаз2-92-НС/17.03.2017
Али Расимов Даулджиев2-93-НС/17.03.2017
Нешед Рамадан Фейзолу2-94-НС/17.03.2017
Айхан Сатин Хаджет2-95-НС/17.03.2017
Осман Ибрамов Бекяров2-96-НС/17.03.2017
Асан Мехмед Абди2-97-НС/17.03.2017
Ерол Юсеин Дормуш2-98-НС/17.03.2017
Ники Емилов Рангелов2-99-НС/17.03.2017
Филип Трайчев Ангелов2-100-НС/17.03.2017
Ахмед Алиев Зебеков2-101-НС/17.03.2017
Илия Светлев Филипов2-102-НС/17.03.2017
Себайтин Неятов Тасимов2-103-НС/17.03.2017
Стелиан Филипов Филипов2-104-НС/17.03.2017
Ахмед Махмуд Махмуд2-105-НС/17.03.2017
Апостол Николаев Панджиков2-106-НС/17.03.2017
Юсеин Мустафов Джоков2-107-НС/17.03.2017
Нермин Неждетова Давулджиева2-108-НС/17.03.2017
Ирфан Ахмедов Зебеков2-109-НС/17.03.2017
Айхан Мустафа Фетфаджъ2-110-НС/17.03.2017
Албена Юрева Зебеков2-111-НС/17.03.2017
Ахмед Ибрямов Камарлов2-112-НС/17.03.2017
Анета Миленова Маджурова2-113-НС/17.03.2017
Атанас Стоянов Илиев2-114-НС/17.03.2017
Мустафа Ахмедова Джоков2-115-НС/17.03.2017
Айгюл Ибрямова Таушанова2-116-НС/17.03.2017
Даниел Неделчев Делчев2-117-НС/17.03.2017
Ахмед Ерол Дурмуш2-118-НС/17.03.2017
Джевдет Ахмет Манаф2-119-НС/17.03.2017
Ибрям Ахмедов Каморлов2-120-НС/17.03.2017
Осман Мустафов Джоков2-121-НС/17.03.2017
Асан Юлиянов Манолов2-122-НС/17.03.2017
Юсеин Ахмедов Джоков2-123-НС/17.03.2017
Мирослав Миленов Иванов2-124-НС/17.03.2017
Зекие Ариф Ариф2-125-НС/17.03.2017
Йълдърай Гюнай Али2-126-НС/17.03.2017
Красимир Владимиров Владимиров2-127-НС/17.03.2017
Дафинка Симова Владимирова2-128-НС/17.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения