Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Али Бекир Кючук3-1-НС/17.03.2017
Ремзи Юмер Ахмед3-2-НС/17.03.2017
Межнун Ремзи Ахмед3-3-НС/17.03.2017
Ружди Мюмюн Карасмаил3-4-НС/17.03.2017
Мехмед Ахмед Абди3-5-НС/17.03.2017
Смаил Шабидин Тюркмен3-6-НС/17.03.2017
Асан Ариф Гаваз3-7-НС/17.03.2017
Ариф Асан Гаваз3-8-НС/17.03.2017
Мустафа Ибрям Черкез3-9-НС/17.03.2017
Мехмед Шериф Дерменджи3-10-НС/17.03.2017
Кязим Алиев Кьосев3-11-НС/17.03.2017
Асан Мехмед Реджеб3-12-НС/17.03.2017
Хасан Рамадан Кехая3-13-НС/17.03.2017
Йозал Назми Камбер3-14-НС/17.03.2017
Гюлейхан Адилова Мехмедова3-15-НС/17.03.2017
Мехмед Сали Али3-16-НС/17.03.2017
Ердинч Шабан Моллаюсеин3-17-НС/17.03.2017
Рамадан Османов Чаушев3-18-НС/17.03.2017
Мехмед Кязим Шато3-19-НС/17.03.2017
Рашит Асанов Асков3-20-НС/17.03.2017
Шукри Юсеин Менеше3-21-НС/17.03.2017
Мехмед Шерифов Айвазов3-22-НС/17.03.2017
Асан Юсеин Селим3-23-НС/17.03.2017
Фикрет Ибрям Мюмюн3-24-НС/17.03.2017
Аднан Айдън Хюсеин3-25-НС/17.03.2017
Сабри Нури Карабаджак3-26-НС/17.03.2017
Лейля Али Хасан3-27-НС/17.03.2017
Ибрям Фарадинов Бекиров3-28-НС/17.03.2017
Садие Мехмедова Шабанова3-29-НС/17.03.2017
Севдалина Асенова Алексиева3-30-НС/17.03.2017
Ружин Тиханов Моллов3-31-НС/17.03.2017
Мустафа Асанов Мехмедов3-32-НС/17.03.2017
Мехмед Акиф Мехмед3-33-НС/17.03.2017
Севдалин Ивайлов Михайлов3-34-НС/17.03.2017
Фикрие Рашид Кьорова3-35-НС/17.03.2017
Орхан Мусов Мусов3-36-НС/17.03.2017
Юсеин Исмедов Алиев3-37-НС/17.03.2017
Ангел Смилков Цачев3-38-НС/17.03.2017
Асен Петков Аладжов3-39-НС/17.03.2017
Илия Филипов Филипов3-40-НС/17.03.2017
Асен Маринов Банков3-41-НС/17.03.2017
Юсеин Мустафа Махмуд3-42-НС/17.03.2017
Петър Ангелов Сергеев3-43-НС/17.03.2017
Надежда Рашева Маджурова3-44-НС/17.03.2017
Фикри Асанов Бозев3-45-НС/17.03.2017
Метин Асанов Чапанов3-46-НС/17.03.2017
Мехмед Мехмедов Ходжев3-47-НС/17.03.2017
Емил Юриев Караджов3-48-НС/17.03.2017
Ерол Османов Пънгов3-49-НС/17.03.2017
Манол Асенов Делиев3-50-НС/17.03.2017
Ахмед Мустафа Палаз3-51-НС/17.03.2017
Бранимир Александров Таушанов3-52-НС/17.03.2017
Атанас Юлиянов Шишков3-53-НС/17.03.2017
Емил Методиев Пехливанов3-54-НС/17.03.2017
Красимир Асенов Христов3-55-НС/17.03.2017
Смаил Смаилов Шатов3-56-НС/17.03.2017
Афиер Маммеров Юсеинов3-57-НС/17.03.2017
Ведат Рамаданов Ахмедов3-58-НС/17.03.2017
Тургай Ераев Пънджиков3-59-НС/17.03.2017
Сюлейман Сюлейман Дюшекчиев3-60-НС/17.03.2017
Иван Асенов Александров3-61-НС/17.03.2017
Ерджан Канатлъ Хамиле3-62-НС/17.03.2017
Изет Асанов Караахмедов3-63-НС/17.03.2017
Сюлейман Османов Джоков3-64-НС/17.03.2017
Нермин Мустафова Давулджиева3-65-НС/17.03.2017
Асан Румянов Кюлджиев3-66-НС/17.03.2017
Асан Асан Мехмед3-67-НС/17.03.2017
Сашо Асенов Исаев3-68-НС/17.03.2017
Мехмед Юсеин Мехмед3-69-НС/17.03.2017
Кольо Альошев Алеков3-70-НС/17.03.2017
Юлиян Андреев Огнянов3-71-НС/17.03.2017
Димитрина Лазарова Тодорова3-72-НС/17.03.2017
Тодор Атанасов Христов3-73-НС/17.03.2017
Петър Вълков Костов3-74-НС/17.03.2017
Павел Георгиев Михайлов3-75-НС/17.03.2017
Христо Тодоров Иванов3-76-НС/17.03.2017
Мехмед Кеазим Маджур3-77-НС/17.03.2017
Сеяр Мехмедова Ходжова3-78-НС/17.03.2017
Юсеин Асанов Мастрафчиев3-79-НС/17.03.2017
Башенде Исметова Кехайова3-80-НС/17.03.2017
Аднян Ахмедов Чаушев3-81-НС/17.03.2017
Мустафа Ейвазов Шерифов3-82-НС/17.03.2017
Шаип Арифов Биков3-83-НС/17.03.2017
Мъстафа Яшаров Бозев3-84-НС/17.03.2017
Исмаил Неджатов Джалванов3-85-НС/17.03.2017
Мустафа Мустафов Шерифов3-86-НС/17.03.2017
Кемал Юсеинов Еминов3-87-НС/17.03.2017
Рахим Илияз Бекирефенди3-88-НС/17.03.2017
Руфки Мюмюнов Байрямов3-89-НС/17.03.2017
Сюлейман Фаик Коркмаз3-90-НС/17.03.2017
Реджеб Юкселов Реджебов3-91-НС/17.03.2017
Сафет Юкселов Реджебов3-92-НС/17.03.2017
Мюмюн Назимов Афузалиев3-93-НС/17.03.2017
Месут Назим Афузалиев3-94-НС/17.03.2017
Фердун Заферов Исмаелов3-95-НС/17.03.2017
Джунейт Ереджеп Шекир3-96-НС/17.03.2017
Неждет Мюмюнали Халил3-97-НС/17.03.2017
Ерай Юксел Ахмед3-98-НС/17.03.2017
Сунай Юсеин Кадир3-99-НС/17.03.2017
Междун Ремзиев Кадиров3-100-НС/17.03.2017
Айгюн Айдън Мехмед3-101-НС/17.03.2017
Златка Василева Ангова3-102-НС/17.03.2017
Валентин Иванов Атанасов3-103-НС/17.03.2017
Тодор Асенов Стоянов3-104-НС/17.03.2017
Бойка Тодорова Ангова3-105-НС/17.03.2017
Петър Любов Ангов3-106-НС/17.03.2017
Ангел Йорданов Ангов3-107-НС/17.03.2017
Асен Тодоров Стоянов3-108-НС/17.03.2017
Васил Георгиев Танев3-109-НС/17.03.2017
Таню Стефанов Генов3-110-НС/17.03.2017
Любка Асенова Стоянова3-111-НС/17.03.2017
Славчо Маринов Илиев3-112-НС/17.03.2017
Мария Асенова Илиева3-113-НС/17.03.2017
Асен Лазаров Христев3-114-НС/17.03.2017
Янко Лазаров Христев3-115-НС/17.03.2017
Надежда Иванова Христямова3-116-НС/17.03.2017
Запрян Александров Георгиев3-117-НС/17.03.2017
Георги Юлианов Христямов3-118-НС/17.03.2017
Димитър Асенов Лалев3-119-НС/17.03.2017
Запрян Асенов Лалев3-120-НС/17.03.2017
Аска Момчилова Георгиева3-121-НС/17.03.2017
Нешо Илиев Илиев3-122-НС/17.03.2017
Борис Димитров Димитров3-123-НС/17.03.2017
Запрян Асенов Александров3-124-НС/17.03.2017
Петър Митков Христямов3-125-НС/17.03.2017
Ивелина Димитрова Стефанова3-126-НС/17.03.2017
Дуран Ферад Мурат3-127-НС/17.03.2017
Сунай Фаиков Алиев3-128-НС/17.03.2017
Нурсет Салифов Рамаданов3-129-НС/17.03.2017
Денис Елхан Шефкет3-130-НС/17.03.2017
Расим Бейтула Мухтар3-131-НС/17.03.2017
Реджеб Неази Таир3-132-НС/17.03.2017
Емил Стоянов Христов3-133-НС/17.03.2017
Николай Стоянов Христов3-134-НС/17.03.2017
Рамадан Селим Асан3-135-НС/17.03.2017
Марин Любов Георгиев3-136-НС/17.03.2017
Антон Емилянов Амединов3-137-НС/17.03.2017
Живко Весков Илиев3-138-НС/17.03.2017
Севди Ангелов Юруков3-139-НС/17.03.2017
Асен Митков Маринов3-140-НС/17.03.2017
Катя Огнянова Христямова3-141-НС/17.03.2017
Надка Михайлова Запрянова3-142-НС/17.03.2017
Асен Лазаров Стоилов3-143-НС/17.03.2017
Йордан Маринов Йорданов3-144-НС/17.03.2017
Катя Илиева Нешева3-145-НС/17.03.2017
Виктория Запрянова Христямова3-146-НС/17.03.2017
Живка Димитрова Нешева3-147-НС/17.03.2017
Трайчо Цанков Илиев3-148-НС/17.03.2017
Илия Янков Нешев3-149-НС/17.03.2017
Таня Георгиева Илиева3-150-НС/17.03.2017
Ганчо Митков Илиев3-151-НС/17.03.2017
Митко Запрянов Христямов3-152-НС/17.03.2017
Бояна Венелинова Радева3-153-НС/17.03.2017
Димитринка Елесеева Вълкова3-154-НС/17.03.2017
Маргарита Борисова Полизова3-155-НС/17.03.2017
Ивайло Георгиев Здравков3-156-НС/17.03.2017
Аргир Асенов Асенов3-157-НС/17.03.2017
Бисер Ангелов Билялов3-158-НС/17.03.2017
Стойо Ненков Илиев3-159-НС/17.03.2017
Славчо Енев Банчеев3-160-НС/17.03.2017
Рашко Емилов Попов3-161-НС/17.03.2017
Миглен Иванов Михайлов3-162-НС/17.03.2017
Асен Каменов Илиев3-163-НС/17.03.2017
Сали Османов Османов3-164-НС/17.03.2017
Анка Йорданова Янкова3-165-НС/17.03.2017
Николай Чонов Атанасов3-166-НС/17.03.2017
Огнян Иванов Буков3-167-НС/17.03.2017
Васил Сергеев Йорданов3-168-НС/17.03.2017
Нено Ангелов Чъкъров3-169-НС/17.03.2017
Николай Стефанов Александров3-170-НС/17.03.2017
Петър Николов Атанасов3-171-НС/17.03.2017
Ангел Андреев Буков3-172-НС/17.03.2017
Ангел Николов Атанасов3-173-НС/17.03.2017
Ицко Василев Демирев3-174-НС/17.03.2017
Алекси Андреев Буков3-175-НС/17.03.2017
Димитър Василев Демирев3-176-НС/17.03.2017
Николай Ангелов Атанасов3-177-НС/17.03.2017
Стефан Танев Ташев3-178-НС/17.03.2017
Станчо Сашев Рангелов3-179-НС/17.03.2017
Александър Атанасов Митков3-180-НС/17.03.2017
Атанас Митков Калчев3-181-НС/17.03.2017
Стоян Василев Василев3-182-НС/17.03.2017
Стоян Илиев Василев3-183-НС/17.03.2017
Тончо Атанасов Тамчев3-184-НС/17.03.2017
Асен Стоянов Стоянов3-185-НС/17.03.2017
Фатма Иванова Величкова3-186-НС/17.03.2017
Емил Лилянов Цигуларов3-187-НС/17.03.2017
Стоян Ангелов Митков3-188-НС/17.03.2017
Димитър Александров Стоянов3-189-НС/17.03.2017
Атанас Александров Стоянов3-190-НС/17.03.2017
Стоян Йосифов Йосифов3-191-НС/17.03.2017
Ратко Младенов Младенов3-192-НС/17.03.2017
Илия Антонов Асенов3-193-НС/17.03.2017
Юри Асенов Янев3-194-НС/17.03.2017
Стефан Димитров Атанасов3-195-НС/17.03.2017
Стефан Стоянов Атанасов3-196-НС/17.03.2017
Стефан Митков Атанасов3-197-НС/17.03.2017
Пеньо Ангелов Калайджиев3-198-НС/17.03.2017
Иван Огнянов Захариев3-199-НС/17.03.2017
Юлиян Янков Благоев3-200-НС/17.03.2017
Симеон Георгиев Камбуров3-201-НС/17.03.2017
Камелия Миткова Чакърова3-202-НС/17.03.2017
Красимира Красимирова Чакърова3-203-НС/17.03.2017
Филип Насков Атанасов3-204-НС/17.03.2017
Васил Ицов Иванов3-205-НС/17.03.2017
Анета Миткова Миткова3-206-НС/17.03.2017
Гергана Мишева Митова3-207-НС/17.03.2017
Иван Николов Лазаров3-208-НС/17.03.2017
Христо Митков Христев3-209-НС/17.03.2017
Йордан Христев Христев3-210-НС/17.03.2017
Димитар Асенов Тошев3-211-НС/17.03.2017
Върбинка Миткова Тошкова3-212-НС/17.03.2017
Георги Георгиев Колев3-213-НС/17.03.2017
Никола Димитров Тошков3-214-НС/17.03.2017
Атанас Запрянов Генчев3-215-НС/17.03.2017
Запрян Атанасов Генчев3-216-НС/17.03.2017
Росен Димов Димов3-217-НС/17.03.2017
Атанаска Георгиева Михайлова3-218-НС/17.03.2017
Димитър Колев Стоянов3-219-НС/17.03.2017
Мария Павлова Николова3-220-НС/17.03.2017
Атанас Иванов Шекеров3-221-НС/17.03.2017
Пенка Петрова Павлова3-222-НС/17.03.2017
Симона Тоскова Иванова3-223-НС/17.03.2017
Марияна Христова Колева3-224-НС/17.03.2017
Никол Христова Колева3-225-НС/17.03.2017
Йордан Николаев Диманов3-226-НС/17.03.2017
Райчо Асенов Радев3-227-НС/17.03.2017
Добринка Николова Василева3-228-НС/17.03.2017
Петя Емилова Василева3-229-НС/17.03.2017
Марияна Стоева Минева3-230-НС/17.03.2017
Гергана Веселинова Сталева3-231-НС/17.03.2017
Желязка Ангелова Драгнева3-232-НС/17.03.2017
Тоска Русинова Петрова3-233-НС/17.03.2017
Митко Янев Ангелов3-234-НС/17.03.2017
Петра Георгиева Тодорова3-235-НС/17.03.2017
Петър Ангелов Трифонов3-236-НС/17.03.2017
Станка Иванова Тодорова3-237-НС/17.03.2017
Михаил Янков Огнянов3-238-НС/17.03.2017
Хасан Ахмед Али3-239-НС/17.03.2017
Иван Ангелов Михайлов3-240-НС/17.03.2017
Азус Нури Хасан3-241-НС/17.03.2017
Идрис Мустафа Хаджибекир3-242-НС/17.03.2017
Рефик Мехмед Осман3-243-НС/17.03.2017
Мюмюн Сафет Кьорсалиф3-244-НС/17.03.2017
Митко Михайлов Стефанов3-245-НС/17.03.2017
Ариф Рамадан Мехмед3-246-НС/17.03.2017
Иван Митков Иванов3-247-НС/17.03.2017
Петко Атанасов Чакъров3-248-НС/17.03.2017
Янка Христова Златева3-249-НС/17.03.2017
Нури Азис Хасан3-250-НС/17.03.2017
Вергил Петров Николов3-251-НС/17.03.2017
Александра Ангелова Симова3-252-НС/17.03.2017
Гюлсевим Исмет Фейзула3-253-НС/17.03.2017
Виолета Ангелова Симова3-254-НС/17.03.2017
Айдън Мустафа Акиф3-255-НС/17.03.2017
Селвер Славчева Даутова3-256-НС/17.03.2017
Реджеб Дурхан Халил3-257-НС/17.03.2017
Ерсел Айдън Ахмед3-258-НС/17.03.2017
Фикирназ Ибрахимова Ибрям3-259-НС/17.03.2017
Айлин Зекериева Бекирова3-260-НС/17.03.2017
Кети Алексиева Ицова3-261-НС/17.03.2017
Сафие Мехмедова Моллаюмерова3-262-НС/17.03.2017
Джемил Рамадан Рамадан3-263-НС/17.03.2017
Юзджан Ешреф Шевкет3-264-НС/17.03.2017
Мехмед Осман Дългъч3-265-НС/17.03.2017
Нурие Себахтин Муса3-266-НС/17.03.2017
Ибрахим Сабахтин Моллаюмер3-267-НС/17.03.2017
Айсел Таир Кадир3-268-НС/17.03.2017
Юмюгюл Орхан Ахмед3-269-НС/17.03.2017
Валентин Атанасов Тодоров3-270-НС/17.03.2017
Селим Айнур Емин3-271-НС/17.03.2017
Руфат Садетин Чауш3-272-НС/17.03.2017
Мюмюн Ахмед Адем3-273-НС/17.03.2017
Шенол Яшар Мюмюн3-274-НС/17.03.2017
Сонер Гюнер Алиосман3-275-НС/17.03.2017
Симо Желев Карадонов3-276-НС/17.03.2017
Орхан Емврола Ахмедов3-277-НС/17.03.2017
Халил Шенол Мюмюн3-278-НС/17.03.2017
Емел Али Имам3-279-НС/17.03.2017
Айхан Ахмед Рамадан3-280-НС/17.03.2017
Мустафа Билял Сюлейман3-281-НС/17.03.2017
Мелят Ибрахим Алимолла3-282-НС/17.03.2017
Хашим Реджеб Алимолла3-283-НС/17.03.2017
Сибел Ердинч Салиева3-284-НС/17.03.2017
Минчо Ангелов Палазов3-285-НС/17.03.2017
Гюлджан Шевкет Парафит3-286-НС/17.03.2017
Виждан Байрам Карагарен3-287-НС/17.03.2017
Фериде Сабахтин Садула3-288-НС/17.03.2017
Сейяр Дурмуш Рамадан3-289-НС/17.03.2017
Исмаил Яшар Халил3-290-НС/17.03.2017
Айтен Рамадан Мехмедова3-291-НС/17.03.2017
Салиха Сафардживан Юсуф3-292-НС/17.03.2017
Айсун Сафардживан Саид3-293-НС/17.03.2017
Мюмюн Хабиб Шаиб3-294-НС/17.03.2017
Рамадан Семиров Ахмедов3-295-НС/17.03.2017
Мюмюн Мюмюн Али3-296-НС/17.03.2017
Али Адем Адем3-297-НС/17.03.2017
Ваджид Ердеб Хасан3-298-НС/17.03.2017
Шабан Рамадан Идриз3-299-НС/17.03.2017
Юсеин Семиров Ахмедов3-300-НС/17.03.2017
Вилдан Джемал Салимехмед3-301-НС/17.03.2017
Енис Ерджан Халил3-302-НС/17.03.2017
Ерол Ерджан Халил3-303-НС/17.03.2017
Бахарин Шахин Исмаил3-304-НС/17.03.2017
Самир Юсеинов Ахмедов3-305-НС/17.03.2017
Факрие Байрамали Тасим3-306-НС/17.03.2017
Зюбюл Байрамали Байрам3-307-НС/17.03.2017
Бахрие Емин Мюмюн3-308-НС/17.03.2017
Айтен Ахмед Тасим3-309-НС/17.03.2017
Ахмед Рамаданов Салимов3-310-НС/17.03.2017
Берхан Тахирова Сюлейманова3-311-НС/17.03.2017
Мюмюн Ибрямов Дурмушев3-312-НС/17.03.2017
Джунейт Гюнай Мюмюн3-313-НС/17.03.2017
Наим Рахим Чакър3-314-НС/17.03.2017
Халит Дурмушали Шукри3-315-НС/17.03.2017
Зафер Севгин Бекир3-316-НС/17.03.2017
Шевки Мустафа Расим3-317-НС/17.03.2017
Раиф Юсуф Фейзула3-318-НС/17.03.2017
Адем Дурмуш Мустафа3-319-НС/17.03.2017
Найме Фахри Али3-320-НС/17.03.2017
Ажда Сали Байрямова3-321-НС/17.03.2017
Ремзие Алиева Байрамова3-322-НС/17.03.2017
Айтен Кадирова Юсеин3-323-НС/17.03.2017
Шерифе Идриз Исмаил3-324-НС/17.03.2017
Гюлшен Вели Али3-325-НС/17.03.2017
Неврие Фикрет Вели3-326-НС/17.03.2017
Адиле Исмет Мехмедали3-327-НС/17.03.2017
Шери Рамис Шериф3-328-НС/17.03.2017
Беркант Реджепов Ибрямов3-329-НС/17.03.2017
Борислав Атанасов Благоев3-330-НС/17.03.2017
Кяние Рамадан Ибрямова3-331-НС/17.03.2017
Касим Бейсим Байрам3-332-НС/17.03.2017
Аптула Байрам Емин3-333-НС/17.03.2017
Лютви Масар Байрам3-334-НС/17.03.2017
Шевкет Сафет Рамадан3-335-НС/17.03.2017
Тунджай Шабан Емин3-336-НС/17.03.2017
Гьокхан Керимов Мусов3-337-НС/17.03.2017
Сали Мехмед Емин3-338-НС/17.03.2017
Бехчет Риза Мурад3-339-НС/17.03.2017
Лютви Дурсун Кюлджю3-340-НС/17.03.2017
Четин Мюмюн Адем3-341-НС/17.03.2017
Билян Викторов Иванов3-342-НС/17.03.2017
Емил Руменов Сариев3-343-НС/17.03.2017
Садък Дурсун Мюмюн3-344-НС/17.03.2017
Таня Златинова Александрова3-345-НС/17.03.2017
Анулиран3-346-НС/17.03.2017
Фатих Яшаров Карахалилов3-347-НС/17.03.2017
Айхан Джемилов Кадиров3-348-НС/17.03.2017
Атидже Междун Юсеинова3-349-НС/17.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения