Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

ПП ГЕРБ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Антон Димитров Антонов4-1-НС/21.03.2017
Асен Милков Ламбов4-2-НС/21.03.2017
Блага Красимирова Андреева4-3-НС/21.03.2017
Благомир Любенов Петков4-4-НС/21.03.2017
Божидар Пенев Величков4-5-НС/21.03.2017
Ваня Йосифова Мирчева4-6-НС/21.03.2017
Величка Георгиева Стоичкова4-7-НС/21.03.2017
Габриела Милкова Танчева4-8-НС/21.03.2017
Георги Андреев Димитров4-9-НС/21.03.2017
Георги Костадинов Ракев4-10-НС/21.03.2017
Гергана Пламенова Христозова4-11-НС/21.03.2017
Данаил Росенов Кехайов4-12-НС/21.03.2017
Даниела Любомирова Бонина4-13-НС/21.03.2017
Даниела Прифанова Джунева4-14-НС/21.03.2017
Димитър Иванов Стоилов4-15-НС/21.03.2017
Димитър Милчев Димитров4-16-НС/21.03.2017
Екатерина Ламбрева Мътнова4-17-НС/21.03.2017
Екатерина Николова Ранчева4-18-НС/21.03.2017
Елен Димитрова Стоенчева4-19-НС/21.03.2017
Елена Илиева Кузмова4-20-НС/21.03.2017
Елена Рангелова Стоименова4-21-НС/21.03.2017
Емил Ангелов Мариaнов4-22-НС/21.03.2017
Иван Ангелов Мутафов4-23-НС/21.03.2017
Йордан Енчев Енев4-24-НС/21.03.2017
Йордан Христов Удонджиев4-25-НС/21.03.2017
Йорданка Василева Кръстанова4-26-НС/21.03.2017
Кирил Миленов Мишев4-27-НС/21.03.2017
Кирил Янакиев Цветков4-28-НС/21.03.2017
Костадин Илиев Вълчанов4-29-НС/21.03.2017
Костадин Йорданов Бръмбаров4-30-НС/21.03.2017
Крум Димитров Мирчев4-31-НС/21.03.2017
Лилия Василева Бръскова4-32-НС/21.03.2017
Магдалена Веселинова Димитрова4-33-НС/21.03.2017
Мария Стоянова Иванова4-34-НС/21.03.2017
Милка Тодорова Велинова4-35-НС/21.03.2017
Надежда Дамянова Младенова4-36-НС/21.03.2017
Нонка Илиева Джамбова4-37-НС/21.03.2017
Петко Недев Петков4-38-НС/21.03.2017
Петрана Иванова Георгиева4-39-НС/21.03.2017
Петя Иванова Брощилова4-40-НС/21.03.2017
Рангел Иванов Безатев4-41-НС/21.03.2017
Рангел Петров Крачев4-42-НС/21.03.2017
Светла Запрянова Пергишева4-43-НС/21.03.2017
Станимир Иванов Дикелов4-44-НС/21.03.2017
Стефана Димитрова Мътнова4-45-НС/21.03.2017
Стефка Кирилова Пейкова4-46-НС/21.03.2017
Стоян Захариев Димитров4-47-НС/21.03.2017
Стоян Костадинов Джамбов4-48-НС/21.03.2017
Стоянка Петкова Саксанова4-49-НС/21.03.2017
Таня Петрова Тодорова4-50-НС/21.03.2017
Татяна Петкова Владимирова4-51-НС/21.03.2017
Тодор Атанасов Ангелиев4-52-НС/21.03.2017
Трифон Атанасов Ставрев4-53-НС/21.03.2017
Цветан Младенов Григоров4-54-НС/21.03.2017
Янка Василева Рангелова4-55-НС/21.03.2017
Адиле Юсеинова Бекярова4-56-НС/21.03.2017
Ангел Стоянов Туйков4-57-НС/21.03.2017
Ангелина Ангелова Дановска4-58-НС/21.03.2017
Богдан Илиев Николов4-59-НС/21.03.2017
Божидар Мирославов Златанов4-60-НС/21.03.2017
Васил Симеонов Палев4-61-НС/21.03.2017
Величка Костадинова Цанкова4-62-НС/21.03.2017
Вяра Христова Цветкова4-63-НС/21.03.2017
Галина Йорданова Илиева4-64-НС/21.03.2017
Галина Николова Димова4-65-НС/21.03.2017
Генади Стоянов Стоянов4-66-НС/21.03.2017
Георги Петков Петков4-67-НС/21.03.2017
Дeян Милков Гидиков4-68-НС/21.03.2017
Дoнка Георгиева Вишина4-69-НС/21.03.2017
Дарина Иванова Радулова4-70-НС/21.03.2017
Дафинка Димитрова Качарова4-71-НС/21.03.2017
Делка Тодорова Гошева4-72-НС/21.03.2017
Дечко Матеев Керезов4-73-НС/21.03.2017
Димитър Иванов Дишкелев4-74-НС/21.03.2017
Димитър Стойнов Гошев4-75-НС/21.03.2017
Добрин Стефанов Влахов4-76-НС/21.03.2017
Донка Иванова Бубарова4-77-НС/21.03.2017
Иван Русев Късаджиков4-78-НС/21.03.2017
Иван Стефанов Стефанов4-79-НС/21.03.2017
Лала Пенчева Маринова4-80-НС/21.03.2017
Лалка Христова Рафаилова4-81-НС/21.03.2017
Лало Димитров Лилов4-82-НС/21.03.2017
Леонора Денис Стаменова4-83-НС/21.03.2017
Лиляна Желязкова Серкьова4-84-НС/21.03.2017
Лучка Митoва Спасова4-85-НС/21.03.2017
Марин Иванов Цветков4-86-НС/21.03.2017
Мария Денкова Шойлекова4-87-НС/21.03.2017
Мария Дончева Лалева4-88-НС/21.03.2017
Мария Маринова Късаджикова4-89-НС/21.03.2017
Мария Славчева Манова4-90-НС/21.03.2017
Марудка Ботинкова Фучетджиева4-91-НС/21.03.2017
Минка Салчева Петрова4-92-НС/21.03.2017
Мирослав Христов Цанков4-93-НС/21.03.2017
Надежда Николова Кондакова4-94-НС/21.03.2017
Начо Хитов Начев4-95-НС/21.03.2017
Неделчо Минчев Ганчев4-96-НС/21.03.2017
Никола Венелинов Николов4-97-НС/21.03.2017
Николай Борисов Гърдев4-98-НС/21.03.2017
Николай Иванов Иванов4-99-НС/21.03.2017
Николай Маринов Славчев4-100-НС/21.03.2017
Нина Иванова Станчева4-101-НС/21.03.2017
Павел Николов Камбуров4-102-НС/21.03.2017
Панайот Щерев Узунов4-103-НС/21.03.2017
Пенка Иванова Христова4-104-НС/21.03.2017
Петър Георгиев Делков4-105-НС/21.03.2017
Петър Янков Цанков4-106-НС/21.03.2017
Петя Ангелова Шуманова4-107-НС/21.03.2017
Петя Енчева Генева4-108-НС/21.03.2017
Радка Минчева Гичева4-109-НС/21.03.2017
Райна Тодорова Тодорова4-110-НС/21.03.2017
Рангел Георгиев Рангелов4-111-НС/21.03.2017
Рахман Рамаз Джамбаз4-112-НС/21.03.2017
Румен Христов Райчев4-113-НС/21.03.2017
Сийка Георгиева Славчева4-114-НС/21.03.2017
Снежана Вълкова Шойлекова4-115-НС/21.03.2017
Станимир Богданов Богданов4-116-НС/21.03.2017
Стефка Атанасова Тотева4-117-НС/21.03.2017
Стефка Кирова Серкьова4-118-НС/21.03.2017
Стефка Тенева Иванова4-119-НС/21.03.2017
Стоян Иванов Власаков4-120-НС/21.03.2017
Стоян Христосков Рафаилов4-121-НС/21.03.2017
Цанка Митева Власакова4-122-НС/21.03.2017
Цветан Стоянов Туйков4-123-НС/21.03.2017
Цветелина Христова Митковска4-124-НС/21.03.2017
Гинка Паскалева Овчарова4-125-НС/21.03.2017
Димитър Емилов Карамитев4-126-НС/21.03.2017
Димо Иванов Кадиев4-127-НС/21.03.2017
Емил Данчев Топалов4-128-НС/21.03.2017
Йордан Георгиев Радков4-129-НС/21.03.2017
Красимир Славчев Бенев4-130-НС/21.03.2017
Румен Трайчев Мешев4-131-НС/21.03.2017
Сирма Евелинова Райчева4-132-НС/21.03.2017
Цвета Иванова Радкова4-133-НС/21.03.2017
Александър Атанасов Милев4-134-НС/21.03.2017
Александър Тобиев Керин4-135-НС/21.03.2017
Ангел Виолетов Любенов4-136-НС/21.03.2017
Ангел Николов Кордов4-137-НС/21.03.2017
Анна Рафаилова Загорчева4-138-НС/21.03.2017
Боряна Димитрова Христова4-139-НС/21.03.2017
Васко Сарафимов Хранеников4-140-НС/21.03.2017
Венцислав Алексиев Мекерешки4-141-НС/21.03.2017
Венцислав Бойков Балабанов4-142-НС/21.03.2017
Галина Петрова Станчева4-143-НС/21.03.2017
Георги Иванов Ванев4-144-НС/21.03.2017
Георги Йорданов Георгиев4-145-НС/21.03.2017
Георги Петров Кочев4-146-НС/21.03.2017
Георги Петров Шарков4-147-НС/21.03.2017
Иван Петров Зенков4-148-НС/21.03.2017
Иван Славков Зайков4-149-НС/21.03.2017
Ивана Йосифова Лесова4-150-НС/21.03.2017
Ивелин Минчев Деливански4-151-НС/21.03.2017
Йосиф Николаев Леков4-152-НС/21.03.2017
Красимир Кирилов Велиев4-153-НС/21.03.2017
Красимира Балева Кирова4-154-НС/21.03.2017
Недко Милков Лесов4-155-НС/21.03.2017
Петър Михов Михов4-156-НС/21.03.2017
Пламен Иванов Пушков4-157-НС/21.03.2017
Рангел Георгиев Димитров4-158-НС/21.03.2017
Сарафим Генов Лесов4-159-НС/21.03.2017
Симеон Неделчев Тодоров4-160-НС/21.03.2017
Соня Георгиева Власова4-161-НС/21.03.2017
Стилиана Иванова Ночева4-162-НС/21.03.2017
Стоянка Иванова Бадалска4-163-НС/21.03.2017
Тодорка Тошева Христозова4-164-НС/21.03.2017
Юлиан Петров Рабаджийски4-165-НС/21.03.2017
Атанас Василев Мъглов4-166-НС/21.03.2017
Богоя Стоянов Петков4-167-НС/21.03.2017
Василка Минкова Иванова4-168-НС/21.03.2017
Георги Ангелов Вътев4-169-НС/21.03.2017
Гюро Стойков Гидиков4-170-НС/21.03.2017
Делко Филипов Петров4-171-НС/21.03.2017
Иван Павлов Чалъков4-172-НС/21.03.2017
Иван Петров Бараков4-173-НС/21.03.2017
Илия Петров Илиев4-174-НС/21.03.2017
Илиян Иванов Бекиров4-175-НС/21.03.2017
Йовчо Иванов Христозов4-176-НС/21.03.2017
Мария Василева Петкова4-177-НС/21.03.2017
Мария Иванова Радулска4-178-НС/21.03.2017
Николай Петров Николов4-179-НС/21.03.2017
Пена Пенева Попова4-180-НС/21.03.2017
Петър Георгиев Георгиев4-181-НС/21.03.2017
Петър Иванов Кундурджийски4-182-НС/21.03.2017
Пламен Маринов Маринов4-183-НС/21.03.2017
Цветана Танева Коритарова4-184-НС/21.03.2017
Чавдар Петров Нотов4-185-НС/21.03.2017
Антоанета Георгиева Василева4-186-НС/21.03.2017
Атанас Иванов Атанасов4-187-НС/21.03.2017
Величко Запрянов Дараджански4-188-НС/21.03.2017
Владимир Иванов Бешлишки4-189-НС/21.03.2017
Георги Кръстев Алов4-190-НС/21.03.2017
Делчо Георгиев Димчев4-191-НС/21.03.2017
Иван Георгиев Шумански4-192-НС/21.03.2017
Илиана Райкова Маринкова4-193-НС/21.03.2017
Костадин Иванов Бешлишки4-194-НС/21.03.2017
Костадин Иванов Влашки4-195-НС/21.03.2017
Недялка Георгиева Килимперова4-196-НС/21.03.2017
Николина Ангелова Алова4-197-НС/21.03.2017
Пенчо Ангелов Думбалски4-198-НС/21.03.2017
Петър Николов Трахнов4-199-НС/21.03.2017
Стоица Стоянов Средев4-200-НС/21.03.2017
Стоян Христосков Кабашки4-201-НС/21.03.2017
Стоянка Илиева Вълчева4-202-НС/21.03.2017
Христо Иванов Юруков4-203-НС/21.03.2017
Ангел Христев Димитров4-204-НС/21.03.2017
Атанас Стефанов Дамянов4-205-НС/21.03.2017
Атанаска Петрова Николова – Темелкова4-206-НС/21.03.2017
Борислав Радославов Радославов4-207-НС/21.03.2017
Васил Георгиев Бураджиев4-208-НС/21.03.2017
Весела Атанасова Симеонова4-209-НС/21.03.2017
Веско Георгиев Ефтимов4-210-НС/21.03.2017
Гавраил Георгиев Бялков4-211-НС/21.03.2017
Георги Димитров Георгиев4-212-НС/21.03.2017
Георги Павлинов Серкеджиев4-213-НС/21.03.2017
Златка Минчева Катрова4-214-НС/21.03.2017
Иван Лазаров Чохаджиев4-215-НС/21.03.2017
Йордан Еленов Ангелов4-216-НС/21.03.2017
Керана Желязкова Атанасова4-217-НС/21.03.2017
Костадин Андреев Андреев4-218-НС/21.03.2017
Костадин Георгиев Маргаритов4-219-НС/21.03.2017
Красимир Георгиев Бураджиев4-220-НС/21.03.2017
Марияна Ангелова Панова4-221-НС/21.03.2017
Марияна Илиева Георгиева4-222-НС/21.03.2017
Мартин Йорданов Пеев4-223-НС/21.03.2017
Младен Николаев Банков4-224-НС/21.03.2017
Николина Иванова Бураджиева4-225-НС/21.03.2017
Нина Василева Маркова4-226-НС/21.03.2017
Петър Желязков Филипов4-227-НС/21.03.2017
Петър Крумов Иванов4-228-НС/21.03.2017
Радослав Николов Янков4-229-НС/21.03.2017
Светла Иванова Христова4-230-НС/21.03.2017
Соня Костадинова Петкова4-231-НС/21.03.2017
Стефан Йорданов Пеев4-232-НС/21.03.2017
Стоян Методиев Хубенов4-233-НС/21.03.2017
Таня Славчева Кумчева4-234-НС/21.03.2017
Христина Илиева Танчева4-235-НС/21.03.2017
Христина Николова Филипова4-236-НС/21.03.2017
Христо Александров Чолаков4-237-НС/21.03.2017
Христо Павлов Христов4-238-НС/21.03.2017
Виолета Николова Найденова4-239-НС/21.03.2017
Виолета Стоянова Найденова4-240-НС/21.03.2017
Генчо Добрев Кинаров4-241-НС/21.03.2017
Димитър Йорданов Добрински4-242-НС/21.03.2017
Красимир Георгиев Плювков4-243-НС/21.03.2017
Малинка Байчева Баева4-244-НС/21.03.2017
Мария Добрева Георгиева4-245-НС/21.03.2017
Надежда Петрова Славчева – Куцовска4-246-НС/21.03.2017
Найден Маринов Петков4-247-НС/21.03.2017
Нели Петрова Гергевска4-248-НС/21.03.2017
Нено Петков Жутев4-249-НС/21.03.2017
Ненчо Стоянов Найденов4-250-НС/21.03.2017
Ненчо Стоянов Найденов4-251-НС/21.03.2017
Николай Генчев Каракитуков4-252-НС/21.03.2017
Стефания Тодорова Найденова4-253-НС/21.03.2017
Стойна Тодорова Нестерова4-254-НС/21.03.2017
Стоян Богданов Иванов4-255-НС/21.03.2017
Стоян Ненчев Найденов4-256-НС/21.03.2017
Тано Пенчев Тодоров4-257-НС/21.03.2017
Янка Иванова Захова – Лукова4-258-НС/21.03.2017
Георги Димитров Янев4-259-НС/21.03.2017
Рангел Кирилов Василев4-260-НС/21.03.2017
Сали Мехмедов Тотошев4-261-НС/21.03.2017
Елена Тодорова Джингарова4-262-НС/21.03.2017
Лили Владимирова Гашарова4-263-НС/21.03.2017
Христо Иванов Данев4-264-НС/21.03.2017
Цветан Петров Кисимов4-265-НС/21.03.2017
Атанас Иванов Иванов4-266-НС/21.03.2017
Атанас Йорданов Меседжиев4-267-НС/21.03.2017
Благовест Георгиев Милчев4-268-НС/21.03.2017
Благовеста Лазарова Тонева4-269-НС/21.03.2017
Благой Кирилов Донев4-270-НС/21.03.2017
Божидар Кирилов Георгиев4-271-НС/21.03.2017
Ванче Костадинова Мървакова4-272-НС/21.03.2017
Венцислав Иванов Георгиев4-273-НС/21.03.2017
Вера Рангелова Шопова4-274-НС/21.03.2017
Георги Атанасов Доганов4-275-НС/21.03.2017
Господинка Борисова Шуплева4-276-НС/21.03.2017
Даниела Миткова Иванова4-277-НС/21.03.2017
Елена Емилова Бойкова4-278-НС/21.03.2017
Запринка Николова Янева4-279-НС/21.03.2017
Иван Кирилов Георгиев4-280-НС/21.03.2017
Красимира Костадинова Батинкова4-281-НС/21.03.2017
Мариана Стоичкова Благова-Георгиева4-282-НС/21.03.2017
Милен Кирилов Шуплев4-283-НС/21.03.2017
Недялка Иванова Пудева4-284-НС/21.03.2017
Никола Сашков Драганов4-285-НС/21.03.2017
Никола Томов Мърваков4-286-НС/21.03.2017
Николай Чавдаров Ерев4-287-НС/21.03.2017
Петър Атанасов Папучиев4-288-НС/21.03.2017
Стоян Георгиев Стойнев4-289-НС/21.03.2017
Стоянка Костадинова Генчева4-290-НС/21.03.2017
Тинка Петракова Илиева4-291-НС/21.03.2017
Цветанка Иванова Спасова4-292-НС/21.03.2017
Георги Стоянов Димитров4-293-НС/21.03.2017
Иван Пенев Стойков4-294-НС/21.03.2017
Ангел Георгиев Ковачев4-295-НС/21.03.2017
Асен Янков Христев4-296-НС/21.03.2017
Боряна Миткова Димитрова4-297-НС/21.03.2017
Валентин Андреев Арабаджиев4-298-НС/21.03.2017
Валентина Колева Петрова4-299-НС/21.03.2017
Васил Валентинов Димитров4-300-НС/21.03.2017
Васко Атанасов Петров4-301-НС/21.03.2017
Величка Тенева Петкова4-302-НС/21.03.2017
Георги Ангелов Георгиев4-303-НС/21.03.2017
Георги Петков Кюсепашев4-304-НС/21.03.2017
Демир Асенов Велев4-305-НС/21.03.2017
Деян Георгиев Хаджиев4-306-НС/21.03.2017
Димитър Иванов Асенов4-307-НС/21.03.2017
Димо Димитров Димитров4-308-НС/21.03.2017
Димо Колев Петров4-309-НС/21.03.2017
Иван Христев Цветков4-310-НС/21.03.2017
Иванка Запрянова Йорданова4-311-НС/21.03.2017
Камелия Васкова Вангелова4-312-НС/21.03.2017
Костадин Спасов Личканов4-313-НС/21.03.2017
Марин Ангелов Манолов4-314-НС/21.03.2017
Марин Живков Делчев4-315-НС/21.03.2017
Мария Йорданова Гочева4-316-НС/21.03.2017
Мария Христова Чолакова4-317-НС/21.03.2017
Марияна Методиева Благоева4-318-НС/21.03.2017
Мирела Георгиева Йорданова4-319-НС/21.03.2017
Наса Точева Янева4-320-НС/21.03.2017
Николай Митков Митрев4-321-НС/21.03.2017
Павел Петков Петров4-322-НС/21.03.2017
Петко Иванов Митров4-323-НС/21.03.2017
Петър Демирев Петров4-324-НС/21.03.2017
Рамадан Яшар Мюмюн4-325-НС/21.03.2017
Сезгин Рахим Садък4-326-НС/21.03.2017
Стефка Росенова Димова4-327-НС/21.03.2017
Стоян Иванов Стоянов4-328-НС/21.03.2017
Таньо Иванов Димов4-329-НС/21.03.2017
Татяна Иванова Динкова4-330-НС/21.03.2017
Тенчо Иванов Тенчев4-331-НС/21.03.2017
Тодор Найденов Славов4-332-НС/21.03.2017
Тянка Георгиева Христозова4-333-НС/21.03.2017
Атанас Петров Пендов4-334-НС/21.03.2017
Валентин Димитров Димитров4-335-НС/21.03.2017
Васил Ангелов Калинов4-336-НС/21.03.2017
Василка Атанасова Божева4-337-НС/21.03.2017
Деница Рангелова Илиева4-338-НС/21.03.2017
Злата Трендафилова Ангелова4-339-НС/21.03.2017
Иванка Василева Божева4-340-НС/21.03.2017
Иванка Върбанова Пешева4-341-НС/21.03.2017
Иванка Стоянова Александрова4-342-НС/21.03.2017
Илия Димитров Николов4-343-НС/21.03.2017
Илияна Благойчева Благоева-Чолева4-344-НС/21.03.2017
Йордан Димитров Златанов4-345-НС/21.03.2017
Йордан Крумов Йорданов4-346-НС/21.03.2017
Катя Емилова Добрева4-347-НС/21.03.2017
Кристина Георгиева Чолева4-348-НС/21.03.2017
Любка Христова Павлова4-349-НС/21.03.2017
Николай Милчев Атанасов4-350-НС/21.03.2017
Трифон Алексиев Атанасов4-351-НС/21.03.2017
Христо Георгиев Манолов4-352-НС/21.03.2017
Явор Георгиев Гюров4-353-НС/21.03.2017
Александър Бонов Събевски4-354-НС/21.03.2017
Антон Тошков Тошков4-355-НС/21.03.2017
Асен Мирчев Огнянов4-356-НС/21.03.2017
Атанас Петров Атанасов4-357-НС/21.03.2017
Василка Йорданова Ганева4-358-НС/21.03.2017
Величка Рангелова Божкова4-359-НС/21.03.2017
Георги Рангелов Ванев4-360-НС/21.03.2017
Георги Стоянов Добрев4-361-НС/21.03.2017
Гергана Николаева Желязкова4-362-НС/21.03.2017
Димитър Стоев Макаков4-363-НС/21.03.2017
Елена Атанасова Томова4-364-НС/21.03.2017
Иван Илиев Машкунски4-365-НС/21.03.2017
Иван Личев Кузев4-366-НС/21.03.2017
Иван Тодоров Петров4-367-НС/21.03.2017
Илийчо Запрянов Странджев4-368-НС/21.03.2017
Илина Василева Караджова4-369-НС/21.03.2017
Илиян Стоянов Костадинов4-370-НС/21.03.2017
Красимира Георгиева Чакърова4-371-НС/21.03.2017
Кристиян Иванов Николов4-372-НС/21.03.2017
Лазар Иванов Маташев4-373-НС/21.03.2017
Мария Трифонова Кардашева4-374-НС/21.03.2017
Митко Георгиев Димитров4-375-НС/21.03.2017
Наталия Димитрова Котева4-376-НС/21.03.2017
Никола Рангелов Видков4-377-НС/21.03.2017
Николай Вангелов Вангелов4-378-НС/21.03.2017
Петко Атанасов Запрянов4-379-НС/21.03.2017
Петко Станев Бънев4-380-НС/21.03.2017
Петър Георгиев Лазаров4-381-НС/21.03.2017
Рангел Генов Терзийски4-382-НС/21.03.2017
Селиме Юсеинова Камбова4-383-НС/21.03.2017
Спасина Шидерова Гуджева4-384-НС/21.03.2017
Стоян Георгиев Добрев4-385-НС/21.03.2017
Теодора Николова Господинова4-386-НС/21.03.2017
Тихомир Николов Сотиров4-387-НС/21.03.2017
Тодор Димитров Итов4-388-НС/21.03.2017
Тодорка Петрова Боюкова4-389-НС/21.03.2017
Янко Лъчезарев Кръстев4-390-НС/21.03.2017
Янко Сашев Иванов4-391-НС/21.03.2017
Атанас Цанков Филев4-392-НС/21.03.2017
Борислав Карамфилов Момчев4-393-НС/21.03.2017
Виолета Рангелова Смилянова4-394-НС/21.03.2017
Георги Владимиров Тафков4-395-НС/21.03.2017
Димитър Димитров Гошев4-396-НС/21.03.2017
Иван Илиев Смилянов4-397-НС/21.03.2017
Костадин Тошев Аргиров4-398-НС/21.03.2017
Нели Бориславова Аргирова4-399-НС/21.03.2017
Николина Иванова Миткова4-400-НС/21.03.2017
Соня Георгиева Гошева4-401-НС/21.03.2017
Стоилка Димитрова Койчева4-402-НС/21.03.2017
Стоян Борисов Мичев4-403-НС/21.03.2017
Венцислав Сергеев Странджалиев4-404-НС/21.03.2017
Стефка Миткова Асенова4-405-НС/21.03.2017
Зорка Маринова Чуткина4-406-НС/21.03.2017
Иво Георгиев Георгиев4-407-НС/21.03.2017
Надежда Влашева Йотова4-408-НС/21.03.2017
Васил Желев Стойков4-409-НС/21.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения