Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

БСП за БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
ПЕТЯ ХРИСТОВА МИТЕВА6-2-НС/22.03.2017
ЛАЛКА КАРЕВА КУРТЕНКОВА6-3-НС/22.03.2017
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ТРЪМБЕВА6-4-НС/22.03.2017
СТОЙЧО МАРИНОВ НИКОЛОВ6-5-НС/22.03.2017
БОРИС РУМЕНОВ КУРТЕНКОВ6-6-НС/22.03.2017
МАРИЯ МАТЕВА ПЕТРОВА6-7-НС/22.03.2017
ВЕСКА ИЛИЕВА ХУПТЕВА6-8-НС/22.03.2017
ТАНЯ НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА6-9-НС/22.03.2017
СОФКА ДИМОВА КАЦАРОВА6-10-НС/22.03.2017
ЕМИЛИЯ БОРИСЛАВОВА ДИМОВА6-11-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМОВ6-12-НС/22.03.2017
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА НАЧЕВА6-13-НС/22.03.2017
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА6-14-НС/22.03.2017
ПЕТЪР ТАШКОВ ВАСИЛЕВ6-15-НС/22.03.2017
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ6-16-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИЧЕВ6-17-НС/22.03.2017
ТЕОДОРА ГЕНЕВА ДОБРЕВА6-18-НС/22.03.2017
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ГРИГОРОВА6-19-НС/22.03.2017
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ КИРОВ6-20-НС/22.03.2017
ЙОРДАНКА КОСТОВА РУШЕВА6-21-НС/22.03.2017
МАРИЯНА ХРИСТОВА ГУЗГУНОВА6-22-НС/22.03.2017
ЙОРДАНКА ВАЛЕНТИНОВА РАЙКОВА6-23-НС/22.03.2017
ЗЛАТКА КАНЕВА КОВАЧЕВА6-24-НС/22.03.2017
ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ПЕТЕВА6-25-НС/22.03.2017
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЧОЛАКОВ6-26-НС/22.03.2017
БОНЧО ГЕОРГИЕВ КАРЕВ6-27-НС/22.03.2017
ВЕЛИЧКА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА6-28-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ БОНЧЕВ КАРЕВ6-29-НС/22.03.2017
СТЕФАНИЯ ГЕОРГИЕВА САВКОВА6-30-НС/22.03.2017
ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ СТОЕВ6-31-НС/22.03.2017
МАРИЯ НИКОЛОВА АНАСТАСОВА6-32-НС/22.03.2017
КРЪСТЬО ВАСИЛЕВ ЧАЛЪКОВ6-33-НС/22.03.2017
ЕМА СИМОВА ТРЪМБЕВА6-34-НС/22.03.2017
МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ЧАЛЪКОВА6-35-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ТАЧЕВ6-36-НС/22.03.2017
ЙОРДАНКА ХРИСТЕВА ТОНЧЕВА6-37-НС/22.03.2017
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ6-38-НС/22.03.2017
НЕВЕНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА6-39-НС/22.03.2017
МАРИЯ НИКОЛОВА ЯНКОВА6-40-НС/22.03.2017
ТЕОДОРА ИВАНОВА САБАХОВА6-41-НС/22.03.2017
РЮЧКЯН РАМАДАН АХМЕДОВА6-42-НС/22.03.2017
СЕРКАН СЕВТИНОВ АХМЕДОВ6-43-НС/22.03.2017
ИЛИЯН НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ6-44-НС/22.03.2017
РОСИЦА ИВАНОВА СТОЙКОВА6-45-НС/22.03.2017
ЗЛАТКА БЕЛКОВА ДРАГОЕВА6-46-НС/22.03.2017
ДАРЕНА ЗЛАТКОВА ТРЕНДАФИЛОВА6-47-НС/22.03.2017
ВИЛИАННА ИВАНОВА ЗЪМБАРОВА6-48-НС/22.03.2017
МАРИЯ ТОМОВА ЗЪМБАРОВА6-49-НС/22.03.2017
ХРИСТИЯН АТАНАСОВ НИКОЛОВ6-50-НС/22.03.2017
АНГЕЛИНА ПАСЕВА КИШКИЛОВА6-51-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КИШКИЛОВ6-52-НС/22.03.2017
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ6-53-НС/22.03.2017
НИКОЛА ДИМОВ ИВАНОВ6-54-НС/22.03.2017
МАРИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА6-55-НС/22.03.2017
РОСЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ6-56-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ6-57-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ ПЕТКОВ САРАНДАЛИЕВ6-58-НС/22.03.2017
ИВАН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ6-59-НС/22.03.2017
ПЕТКО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ6-60-НС/22.03.2017
ЗДРАВКО МИТКОВ КАЦАРОВ6-61-НС/22.03.2017
ВАСИЛ ПЕТКОВ САРАНДАЛИЕВ6-62-НС/22.03.2017
МАРИЯ ВАСКОВА ПОПОВА6-63-НС/22.03.2017
АТАНАСКА ВАСКОВА БОРНАРОВА6-64-НС/22.03.2017
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА АВКОВА6-65-НС/22.03.2017
ДАФИНКА ЦВЕТАНОВА КОДЖАБАШЕВА6-66-НС/22.03.2017
ХРИСТО СТОЯНОВ ИВАНОВ6-67-НС/22.03.2017
СВЕТЛОЗАР ВАСИЛЕВ КАЛУДОВ6-68-НС/22.03.2017
МАРИЯ ИЛИЕВА АДВОКАТОВА6-69-НС/22.03.2017
ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА ШОПОВА6-70-НС/22.03.2017
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЗЛАТИЛОВА6-71-НС/22.03.2017
РАДОСЛАВ МИТКОВ ЖУКОВ6-72-НС/22.03.2017
ИВАНКА НИКОЛОВА ЧОХЛЕВА6-73-НС/22.03.2017
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА6-74-НС/22.03.2017
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ПАУНОВА6-75-НС/22.03.2017
ДИМИТРИНА МИЛЧЕВА ЯКУБОВА6-76-НС/22.03.2017
ВЕСКА АВРАМОВА ВЪЛЧЕВА6-77-НС/22.03.2017
КОЛЬО ХРИСТЕВ КОЛЕВ6-78-НС/22.03.2017
ИВАН ДИМИТРОВ ЧИЛОВ6-79-НС/22.03.2017
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА6-80-НС/22.03.2017
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕРЧЕВ6-81-НС/22.03.2017
ИВАН ВАСИЛЕВ ПОПОВ6-82-НС/22.03.2017
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА6-83-НС/22.03.2017
ИРИНА ГЕНЕВА ДЕМИРЕВА6-84-НС/22.03.2017
ПЕНКА ДИМИТРОВА ТОДЕВА6-85-НС/22.03.2017
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ6-86-НС/22.03.2017
ХРИСТО ПЕТРОВ МЕРКОВ6-87-НС/22.03.2017
МАРИЯ ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА6-88-НС/22.03.2017
БОЖИДАР КОНСТАНТИНОВ НОСИКОВ6-89-НС/22.03.2017
ВАНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА6-90-НС/22.03.2017
ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА6-91-НС/22.03.2017
ГЕО ИВАНОВ КАРАДАНОВ6-92-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КАЦАРОВ6-93-НС/22.03.2017
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА6-94-НС/22.03.2017
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДАРАКЧИЕВА6-95-НС/22.03.2017
ЕЛЕНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА6-96-НС/22.03.2017
ЕНКО ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ6-97-НС/22.03.2017
ЙОРДАН ЯНКОВ ДИЧЕВ6-98-НС/22.03.2017
КРАСИМИР БЛАГОЕВ ОРМАНОВ6-99-НС/22.03.2017
МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА6-100-НС/22.03.2017
НИНА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА6-101-НС/22.03.2017
ПЕТКО ВАСИЛЕВ ЧИРПАНЛИЕВ6-102-НС/22.03.2017
АНАСТАСИЯ КИРЯКОВА ДИЕВА6-103-НС/22.03.2017
АТАНАС ДИМИТРОВ КОЛЧЕВ6-104-НС/22.03.2017
АТАНАС ДИМОВ ВАКРИЛОВ6-105-НС/22.03.2017
АТАНАС ЙОРДАНОВ ИГНАТОВ6-106-НС/22.03.2017
ПЕТЪР МИНЧЕВ КАЛПОШАНОВ6-107-НС/22.03.2017
ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ФИТНЕВА6-108-НС/22.03.2017
ДЕЯН СТОЕВ КОЛЕВ6-109-НС/22.03.2017
ИВАНКА ГЕНОВА СТАМОВА6-110-НС/22.03.2017
РАДКА НАНЕВА ГЕНОВСКА6-111-НС/22.03.2017
КАМЕН КОЛЕВ ДИМЧЕВ6-112-НС/22.03.2017
КРЪСТЮ ДИМИТРОВ БАЦИЕВ6-113-НС/22.03.2017
КАТЯ АНТОНОВА КЪРЧЕВА6-114-НС/22.03.2017
МИНКА БАНОВА МАТЕВА6-115-НС/22.03.2017
ЗЛАТКА ИГНАТОВА БАРЪМСКА6-116-НС/22.03.2017
ЧОНА БОЖКОВА ПОПОВА6-117-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ6-118-НС/22.03.2017
ТОДОР ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВ6-119-НС/22.03.2017
ВАСИЛ ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ6-120-НС/22.03.2017
ХРИСТО ГАНЧЕВ ВАСИЛКОВ6-121-НС/22.03.2017
НИКОЛА НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ6-122-НС/22.03.2017
ПЕТЪР ВЪЛЕВ ПЕТРОВ6-123-НС/22.03.2017
РАЧО ПЕТКОВ РАЧЕВ6-124-НС/22.03.2017
МАРИЯ СТОЕВА ТЕРЗИЕВА6-125-НС/22.03.2017
ДОНКА ПЕТРОВА КАЛПОШАНОВА6-126-НС/22.03.2017
Василка Иванова Иванова6-127-НС/22.03.2017
Петя Иванова Димитрова6-128-НС/22.03.2017
Никола Вълков Стефанов6-129-НС/22.03.2017
Славка Иванова Иванова6-130-НС/22.03.2017
Таня Иванова Дернева6-131-НС/22.03.2017
Славка Минкова Златанска6-132-НС/22.03.2017
Мариянка Василева Пенева6-133-НС/22.03.2017
Йосиф Милков Ташев6-134-НС/22.03.2017
Милко Йосифов Ташев6-135-НС/22.03.2017
Димка Петкова Караджова6-136-НС/22.03.2017
Димитър Христов Христев6-137-НС/22.03.2017
Стоян Найденов Кацев6-138-НС/22.03.2017
Никола Ганчев Николов6-139-НС/22.03.2017
Петко Иванов Велев6-140-НС/22.03.2017
Тана Николова Паничарска6-141-НС/22.03.2017
Тодор Петров Попов6-142-НС/22.03.2017
Деян Савов Чонов6-143-НС/22.03.2017
Еню Илиев Матански6-144-НС/22.03.2017
Божана Иванова Алатинова6-145-НС/22.03.2017
Димитър Петров Бабиков6-146-НС/22.03.2017
Васка Василева Искрова6-147-НС/22.03.2017
Елена Димитрова Присадова6-148-НС/22.03.2017
Милена Димитрова Иванова6-149-НС/22.03.2017
Иван Иванов Зидаров6-150-НС/22.03.2017
Стоянка Кръстева Кръстева6-151-НС/22.03.2017
Ганчо Иванов Шекерев6-152-НС/22.03.2017
Любомир Алексиев Баталов6-153-НС/22.03.2017
Ирина Владимирова Белова6-154-НС/22.03.2017
Лалка Христова Зидарова6-155-НС/22.03.2017
Цветанка Атанасова Атанасова6-156-НС/22.03.2017
Христина Стоянова Христова6-157-НС/22.03.2017
Нина Дойкова Гешева6-158-НС/22.03.2017
Мариана Стоянова Панева6-159-НС/22.03.2017
Добри Илиев Иванов6-160-НС/22.03.2017
Величка Николова Малеева6-161-НС/22.03.2017
Иван Димитров Лютов6-162-НС/22.03.2017
Марин Нейков Даков6-163-НС/22.03.2017
Видка Недева Бонева6-164-НС/22.03.2017
Илиан Стоянов Вълков6-165-НС/22.03.2017
Добрина Андонова Добрева6-166-НС/22.03.2017
Иванка Стоянова Караджова6-167-НС/22.03.2017
Димитър Стоянов Макавеев6-168-НС/22.03.2017
Иванка Чонова Милева6-169-НС/22.03.2017
Ивана Рангелова Николова6-170-НС/22.03.2017
Николай Иванов Иванов6-171-НС/22.03.2017
Цветана Иванова Големджийска6-172-НС/22.03.2017
Снежко Петков Енков6-173-НС/22.03.2017
Донка Младенова Енкова6-174-НС/22.03.2017
Радка Петрова Георгиева6-175-НС/22.03.2017
Надежда Иванова Йорданова6-176-НС/22.03.2017
Геца Христова Стефанова6-177-НС/22.03.2017
Калина Богданова Попова6-178-НС/22.03.2017
Петър Младенов Папазов6-179-НС/22.03.2017
Венцислав Йосифов Вакрилов6-180-НС/22.03.2017
Валентин Венциславов Вакрилов6-181-НС/22.03.2017
Марин Илиев Дамянов6-182-НС/22.03.2017
Семко Ненов Семков6-183-НС/22.03.2017
Никола Иванов Иванов6-184-НС/22.03.2017
Станка Тодорова Кичукова6-185-НС/22.03.2017
Радка Делева Гавелска6-186-НС/22.03.2017
Здравка Танкова Николова6-187-НС/22.03.2017
Мария Христева Видолова6-188-НС/22.03.2017
Петър Иванов Рулев6-189-НС/22.03.2017
Стоян Ботев Стоянов6-190-НС/22.03.2017
Филип Стоянов Филипов6-191-НС/22.03.2017
Венета Рангелова Пудева6-192-НС/22.03.2017
Партен Колев Гичев6-193-НС/22.03.2017
Петър Станев Каназирев6-194-НС/22.03.2017
Мария Атанасова Барбова6-195-НС/22.03.2017
Зотка Георгиева Ганчева6-196-НС/22.03.2017
Мария Станкова Костадинова6-197-НС/22.03.2017
Иван Йонков Ников6-198-НС/22.03.2017
Видка Иванова Петкова6-199-НС/22.03.2017
Таньо Петров Големджийски6-200-НС/22.03.2017
Радка Начева Бакалова6-201-НС/22.03.2017
Елена Нончева Кавачева6-202-НС/22.03.2017
Василка Събева Маринова6-203-НС/22.03.2017
Минчо Лилов Георгиев6-204-НС/22.03.2017
Анулиран6-205-НС/22.03.2017
Минка Найденова Мичева6-206-НС/22.03.2017
Желязка Христова Христева6-207-НС/22.03.2017
Николина Ненова Лучева6-208-НС/22.03.2017
Фатме Асан Молла6-209-НС/22.03.2017
Янко Ангелов Чакъров6-210-НС/22.03.2017
Нако Николов Гюров6-211-НС/22.03.2017
Атанаска Стефанова Николова6-212-НС/22.03.2017
Иван Иванов Матев6-213-НС/22.03.2017
Диана Любомирова Стайкова6-214-НС/22.03.2017
Нейко Маринов Даков6-215-НС/22.03.2017
Стоян Иванов Стоянов6-216-НС/22.03.2017
Иван Ненов Иванов6-217-НС/22.03.2017
Албена Танчева Шишкова6-218-НС/22.03.2017
Мера Николова Овчаркина6-219-НС/22.03.2017
Елена Светославова Славова6-220-НС/22.03.2017
Дафинка Иванова Лилова6-221-НС/22.03.2017
Никола Благоев Кузманов6-222-НС/22.03.2017
Йорданка Иванова Панчева6-223-НС/22.03.2017
Илия Тодоров Крушаров6-224-НС/22.03.2017
Елена Димитрова Спасова6-225-НС/22.03.2017
Кипра Стоянова Деведжиева6-226-НС/22.03.2017
Магда Любенова Комсалова6-227-НС/22.03.2017
Спаска Владова Матрева6-228-НС/22.03.2017
Елена Аргирова Трендафилова6-229-НС/22.03.2017
Станка Василева Лятева6-230-НС/22.03.2017
ЙОРДАН СЛАВЧЕВ КАСЪМОВ6-231-НС/22.03.2017
Марианна Здравкова Шарланджиева6-232-НС/22.03.2017
Татяна Атанасова Сотирова6-233-НС/22.03.2017
Благовестка Иванова Тодорова6-234-НС/22.03.2017
Йорданка Костадинова Семерджиева6-235-НС/22.03.2017
Георги Петров Маринов6-236-НС/22.03.2017
Иван Ламбрев Иванов6-237-НС/22.03.2017
Апостол Георгиев Папазов6-238-НС/22.03.2017
Варвара Томова Стойчева6-239-НС/22.03.2017
Мария Атанасова Николова6-240-НС/22.03.2017
Красимир Славчев Манов6-241-НС/22.03.2017
Захари Миланов Александров6-242-НС/22.03.2017
Петър Георгиев Петров6-243-НС/22.03.2017
Петър Василев Велков6-244-НС/22.03.2017
Тотка Колева Кацарска6-245-НС/22.03.2017
Владимир Олегов Медев6-246-НС/22.03.2017
Росица Илиева Чукалова6-247-НС/22.03.2017
Стефан Трендафилов Чукалов6-248-НС/22.03.2017
Юлия Здравкова Манова6-249-НС/22.03.2017
Васил Петров Велков6-250-НС/22.03.2017
Стойчо Иванов Кацарски6-251-НС/22.03.2017
Николай Трендафилов Трънков6-252-НС/22.03.2017
Трендафил Николов Трънков6-253-НС/22.03.2017
Атанас Иванов Атанасов6-254-НС/22.03.2017
Цончо Стоилов Лесев6-255-НС/22.03.2017
Георги Трифонов Балабанов6-256-НС/22.03.2017
Герги Николов Анастасов6-257-НС/22.03.2017
Димитър Стоянов Спасов6-258-НС/22.03.2017
Йорданка Спасова Шопова6-259-НС/22.03.2017
Бисерка Иванова Арнаудова6-260-НС/22.03.2017
Иван Цветанов Кирков6-261-НС/22.03.2017
Росица Стоева Славова6-262-НС/22.03.2017
Иван Петров Синджирлиев6-263-НС/22.03.2017
Иванка Ангелова Ботова6-264-НС/22.03.2017
Ценка Запрянова Стойчева6-265-НС/22.03.2017
Мария Георгиева Стойчева6-266-НС/22.03.2017
Магдалена Станкова Банкова6-267-НС/22.03.2017
Иван Дончев Дончев6-268-НС/22.03.2017
Христо Любомиров Василев6-269-НС/22.03.2017
Николай Рангелов Христев6-270-НС/22.03.2017
Костадин Тодоров Петков6-271-НС/22.03.2017
Йонка Георгиева Тодорова6-272-НС/22.03.2017
Крум Илиев Кифирски6-273-НС/22.03.2017
Илия Пенев Узунов6-274-НС/22.03.2017
Ивелина Димитрова Михайлова6-275-НС/22.03.2017
Величка Стойкова Златкова6-276-НС/22.03.2017
Георги Димитров Тимонов6-277-НС/22.03.2017
Иванка Димитрова Стойчева6-278-НС/22.03.2017
Богдан Рангелов Богданов6-279-НС/22.03.2017
Красимир Боров Христодулов6-280-НС/22.03.2017
Атанаска Иванова Колева6-281-НС/22.03.2017
Венелина Георгиева Георгиева6-282-НС/22.03.2017
Тони Митков Петев6-283-НС/22.03.2017
Николай Трифонов Енев6-284-НС/22.03.2017
Нонка Петрова Атанасова6-285-НС/22.03.2017
Желязко Денев Пехливански6-286-НС/22.03.2017
Борис Георгиев Борисов6-287-НС/22.03.2017
Георги Иванов Василев6-288-НС/22.03.2017
Йорданка Петрова Запрянова6-289-НС/22.03.2017
Йордана Иванова Христозова6-290-НС/22.03.2017
ПЕНА КИРИЛОВА МИШЕВА6-291-НС/22.03.2017
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВ ПУНДЖЕВ6-292-НС/22.03.2017
КРИСТИНА РАНГЕЛОВА ПОПОВА6-293-НС/22.03.2017
РАНГЕЛ СТЕФАНОВ ПОПОВ6-294-НС/22.03.2017
СТОЯН НИКОЛОВ КОВАЧЕВ6-295-НС/22.03.2017
АТАНАС ХРИСТОВ КРЪСТЕВ6-296-НС/22.03.2017
ТОШКА АТАНАСОВА КАЛОФЕРОВА6-297-НС/22.03.2017
МАРИЯ ПРИМОВА СТАВРЕВА6-298-НС/22.03.2017
КРЪСТЬО МИНЕВ КРЪСТЕВ6-299-НС/22.03.2017
МИЛКА СТОЯНОВА СЛАВОВА6-300-НС/22.03.2017
КАЛОФЕР РАЙЧЕВ МИТЕВ6-301-НС/22.03.2017
БОНКА ДИМОВА ХАДЖИГЕНОВА6-302-НС/22.03.2017
ЕЛЕНА СТАЙКОВА ЦВЕТКОВА6-303-НС/22.03.2017
ЯНКА КОЛЕВА ПЕТРОВА6-304-НС/22.03.2017
ЕЛЕНА СТАТЕВА ТИЛОВА6-305-НС/22.03.2017
НЕВЕНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА6-306-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ6-307-НС/22.03.2017
АНГЕЛ КОЛЕВ ЧАВДАРОВ6-308-НС/22.03.2017
РАДКА ПЕТРОВА ЧАНКОВА6-309-НС/22.03.2017
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА6-310-НС/22.03.2017
НЕДЯЛКА МАРИНОВА ЗАПРЯНОВА6-311-НС/22.03.2017
АННА ДИМОВА НЕДЕВА6-312-НС/22.03.2017
ВАСИЛ ПЕТКОВ ЧУРЧУЛИЕВ6-313-НС/22.03.2017
ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА6-314-НС/22.03.2017
ПЕНКА КОЛЕВА СЛАВОВА6-315-НС/22.03.2017
ЙОРДАНКА СРЕБРЕВА ЯНЕВА6-316-НС/22.03.2017
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ6-317-НС/22.03.2017
МАРЧО ТОНЕВ МАРЧЕВ6-318-НС/22.03.2017
МИНКА АНГЕЛОВА ШОПОВА6-319-НС/22.03.2017
МАРИЙКА МАНОЛОВА АТАНАСОВА6-320-НС/22.03.2017
АНГЕЛ ИВАНОВ ШИШЕКОВ6-321-НС/22.03.2017
ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ НАЛБАНТОВ6-322-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ6-323-НС/22.03.2017
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ХРИСТОНОВА6-324-НС/22.03.2017
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА6-325-НС/22.03.2017
ТАТЯНА ГОСПОДИНОВА СТАЛЕВА6-326-НС/22.03.2017
НЕДКО ДЕЧЕВ ГЛАДИЧЕВ6-327-НС/22.03.2017
АТАНАСКА КОСТАДИНОВА ВЪЛЧЕВА6-328-НС/22.03.2017
СИЛВАНА СТОИЛОВА МАНОЛОВА6-329-НС/22.03.2017
ЖЕЛЯЗКО РУСИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ6-330-НС/22.03.2017
ЙОРДАНКА РАЕВА ИВАНОВА6-331-НС/22.03.2017
Йосиф Петров Арлашки6-332-НС/22.03.2017
Славчо Яков Гаджев6-333-НС/22.03.2017
Георги Петров Комаров6-334-НС/22.03.2017
Петър Иванов Лесов6-335-НС/22.03.2017
Светослав Иванов Шопов6-336-НС/22.03.2017
Татяна Янкова Изевкова6-337-НС/22.03.2017
Лиляна Атанасова Торкина6-338-НС/22.03.2017
Ангелина Страхилова Груева6-339-НС/22.03.2017
Йосиф Климентов Терзийски6-340-НС/22.03.2017
Йосиф Борисов Пищийски6-341-НС/22.03.2017
Венко Гочев Гочев6-342-НС/22.03.2017
Николай Алонцов Мусенов6-343-НС/22.03.2017
Иван Венков Пищийски6-344-НС/22.03.2017
Йовко Йосифов Патазов6-345-НС/22.03.2017
Георги Янков Желязков6-346-НС/22.03.2017
Христо Рангелов Карачански6-347-НС/22.03.2017
Ралица Костадинова Сатанска6-348-НС/22.03.2017
Васил Велков Божков6-349-НС/22.03.2017
Тодор Димитров Димитров6-350-НС/22.03.2017
Марийка Христова Стойчева6-351-НС/22.03.2017
Светослав Йорданов Георгиев6-352-НС/22.03.2017
Златко Атанасов Василев6-353-НС/22.03.2017
Петко Димитров Колев6-354-НС/22.03.2017
Ваня Джекова Ковачева6-355-НС/22.03.2017
Иван Йорданов Бозвелийски6-356-НС/22.03.2017
Иван Кирилов Бойчев6-357-НС/22.03.2017
Георги Богданов Христозов6-358-НС/22.03.2017
Невена Вълчева Илиева6-359-НС/22.03.2017
Йосиф Ангелов Торкин6-360-НС/22.03.2017
Иван Георгиев Йовчев6-361-НС/22.03.2017
Любомир Владимиров Стрехин6-362-НС/22.03.2017
Серафим Иванов Райков6-363-НС/22.03.2017
Величка Митова Димова6-364-НС/22.03.2017
Деян Иванов Славов6-365-НС/22.03.2017
Елена Димитрова Стойчева6-366-НС/22.03.2017
Тодор Димитров Иванов6-367-НС/22.03.2017
Рангел Стефанов Матев6-368-НС/22.03.2017
Георги Иванов Кузманов6-369-НС/22.03.2017
Васко Спасов Кузмов6-370-НС/22.03.2017
Милена Василева Гешева6-371-НС/22.03.2017
Стоянка Георгиева Кръстанова6-372-НС/22.03.2017
Светослав Атанасов Султин6-373-НС/22.03.2017
Стоян Росенов Вутов6-374-НС/22.03.2017
Василка Трифонова Ганчева6-375-НС/22.03.2017
Стойчо Атанасов Петров6-376-НС/22.03.2017
Марияна Ангелова Вакрилова6-377-НС/22.03.2017
Златка Янкова Бамбалова6-378-НС/22.03.2017
Радка Бойчева Колешева6-379-НС/22.03.2017
Мартина Красимирова Хаджийска6-380-НС/22.03.2017
Анка Христова Белилова6-381-НС/22.03.2017
Петрана Бойчева Клинчева6-382-НС/22.03.2017
Гинка Георгиева Кацарова6-383-НС/22.03.2017
Марияна Стойчева Райчева6-384-НС/22.03.2017
Стоиянка Георгиева Ендрева6-385-НС/22.03.2017
Иван Костадинов Арамазов6-386-НС/22.03.2017
Стоянка Илиева Павлова6-387-НС/22.03.2017
Тома Николов Каишев6-388-НС/22.03.2017
Георги Спасов Дърмонов6-389-НС/22.03.2017
Анна Димитрова Апостолова6-390-НС/22.03.2017
Мария Николова Манова6-391-НС/22.03.2017
Мирослав Георгиев Бухалов6-392-НС/22.03.2017
Георги Димитров Пусков6-393-НС/22.03.2017
Иван Рангелов Динков6-394-НС/22.03.2017
Йорданка Спасова Стоилова6-395-НС/22.03.2017
Стойчо Рангелов Гаров6-396-НС/22.03.2017
Иванка Малинова Вълчинова6-397-НС/22.03.2017
Ивета Радева Григорова6-398-НС/22.03.2017
Зоя Стоянова Тотова6-399-НС/22.03.2017
Иван Драгомиров Илиев6-400-НС/22.03.2017
Славянка Колева Янакиева6-401-НС/22.03.2017
Мария Николова Тодорова6-402-НС/22.03.2017
Милена Боянова Петрова6-403-НС/22.03.2017
Атанас Васков Тачев6-404-НС/22.03.2017
Цветана Стефанова Спасова6-405-НС/22.03.2017
Сергей Йорданов Иванов6-406-НС/22.03.2017
Тереза Ченкова Арабаджиева6-407-НС/22.03.2017
Румянка Атанасова Николова6-408-НС/22.03.2017
Василка Рангелова Тотева6-409-НС/22.03.2017
Манол Кочев Христев6-410-НС/22.03.2017
Христо Йорданов Стоянов6-411-НС/22.03.2017
Евгени Минчев Михайлов6-412-НС/22.03.2017
Кръстю Кирилов Стефанов6-413-НС/22.03.2017
Атанас Павлов Балев6-414-НС/22.03.2017
Атанас Стоянов Янакиев6-415-НС/22.03.2017
Виктор Ангелов Сарандев6-416-НС/22.03.2017
Георги Иванов Атанасов6-417-НС/22.03.2017
Ангел Стоилов Райчев6-418-НС/22.03.2017
Владимир Тодоров Божиков6-419-НС/22.03.2017
Даниела Николаева Ангелова6-420-НС/22.03.2017
Димитър Александров Панайотов6-421-НС/22.03.2017
Атанаска Иванова Ушева6-422-НС/22.03.2017
Иванка Николаева Николова6-423-НС/22.03.2017
Георги Богданов Петков6-424-НС/22.03.2017
Тодорка Христева Атанасова6-425-НС/22.03.2017
Анка Петрова Борисова6-426-НС/22.03.2017
Никола Мариев Атанасов6-427-НС/22.03.2017
Валентина Христова Стойчева6-428-НС/22.03.2017
Никола Георгиев Атанасов6-429-НС/22.03.2017
Борис Георгиев Радославов6-430-НС/22.03.2017
Асен Ангелов Кръстев6-431-НС/22.03.2017
Никола Георгиев Николов6-432-НС/22.03.2017
Пенко Атанасов Бончев6-433-НС/22.03.2017
Владимир Атанасов Бончев6-434-НС/22.03.2017
Мадлена Ангелова Димитрова6-435-НС/22.03.2017
ЕЛЕНА МИЧЕВА ИВАНОВА6-436-НС/22.03.2017
ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА КАРАМФИЛОВА6-437-НС/22.03.2017
РОСИЦА НАСКОВА ТОПАЛСКА6-438-НС/22.03.2017
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ6-439-НС/22.03.2017
ЯКО АТАНАСОВ ДРАГАНОВ6-440-НС/22.03.2017
ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА6-441-НС/22.03.2017
МАРИЯ МАРИНОВА МАНЕВА6-442-НС/22.03.2017
КИРИЛ ЛАЗАРОВ ДИМИТРОВ6-443-НС/22.03.2017
БОРЯНА ХРИСТОВА БОРИСОВА - ИВАНОВИЧ6-444-НС/22.03.2017
ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЛАЧЕВА6-445-НС/22.03.2017
ВЕЛЬО ЦОКОВ ДАНЧЕВ6-446-НС/22.03.2017
НАТАЛИЯ ПАВЛОВА ИВАНОВА6-447-НС/22.03.2017
Василка Драганова Методиева6-448-НС/22.03.2017
Никола Кирилов Попов6-449-НС/22.03.2017
Веселин Душков Илиев6-450-НС/22.03.2017
Паолина Николова Настева6-451-НС/22.03.2017
Ангел Валериев Кирпиев6-452-НС/22.03.2017
Ангелина Ангелова Хазурова6-453-НС/22.03.2017
Василка Стефанова Боферова6-454-НС/22.03.2017
Таня Стоилова Стоицова6-455-НС/22.03.2017
Антоанета Борисова Даскалова6-456-НС/22.03.2017
Мария Костадинова Безова6-457-НС/22.03.2017
Илка Атанасова Рашкова6-458-НС/22.03.2017
Стоянка Георгиева Ковачева6-459-НС/22.03.2017
Трифон Димитров Сарафов6-460-НС/22.03.2017
Наньо Иванов Димитров6-461-НС/22.03.2017
Мария Георгиева Шопова6-462-НС/22.03.2017
Надежда Иванова Георгиева6-463-НС/22.03.2017
Кръстю Борисов Ковачев6-464-НС/22.03.2017
Мария Иванова Радева6-465-НС/22.03.2017
Величка Георгиева Найденова6-466-НС/22.03.2017
Атанас Иванов Тосев6-467-НС/22.03.2017
Снежана Иванова Милушева6-468-НС/22.03.2017
Недялка Кирилова Запрянова6-469-НС/22.03.2017
Димитър Красимиров Караманов6-470-НС/22.03.2017
Рангел Илиев Борисов6-471-НС/22.03.2017
Спаска Йорданова Александрова6-472-НС/22.03.2017
Запрян Нанков Николов6-473-НС/22.03.2017
ПЕНЧО КРЪСТЕВ ДЕРУЗОВ6-474-НС/22.03.2017
КРЪСТАНКА ТОДОРОВА ГАРДЖЕВА6-475-НС/22.03.2017
ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ГОСПОДАРСКА6-476-НС/22.03.2017
ТАТЯНА ХРИСТЕВА ГОСПОДАРСКА6-477-НС/22.03.2017
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КИРОВА6-478-НС/22.03.2017
ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА6-479-НС/22.03.2017
СЪБИН АТАНАСОВ ПОПОВ6-480-НС/22.03.2017
ЛАЛА СТОЯНОВА МАНЧЕВА6-481-НС/22.03.2017
ПЕПА КРЪСТЕВА ЙОНЧЕВА6-482-НС/22.03.2017
НЕДА ПЕТКОВА ПАНОВА6-483-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЖИНСКИ6-484-НС/22.03.2017
КОСТАДИН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ6-485-НС/22.03.2017
ЗАПРЯНКА ИВАНОВА КОЗИНАРСКА6-486-НС/22.03.2017
НИКОЛА НИКОЛОВ ГЕВЕЗОВ6-487-НС/22.03.2017
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ6-488-НС/22.03.2017
СТОЯН ТРЕНДАФИЛОВ СТОЯНОВ6-489-НС/22.03.2017
ПЕНКА ПЕНЕВА МИЛЕВА6-490-НС/22.03.2017
МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМОВА6-491-НС/22.03.2017
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КИРАШКА6-492-НС/22.03.2017
Маноил Костадинов Рахов6-493-НС/22.03.2017
Стоянка Колева Ангелова6-494-НС/22.03.2017
Пенка Николова - Петкова Рашкова6-495-НС/22.03.2017
Веселина Велева Узунова6-496-НС/22.03.2017
Стоил Минчев Минчев6-497-НС/22.03.2017
Найден Атанасов Мутовски6-498-НС/22.03.2017
Илияна Петрова Арабска6-499-НС/22.03.2017
Йонка Ботова Марковска6-500-НС/22.03.2017
Ива Иванова Вълчева6-501-НС/22.03.2017
Пена Цветкова Неделчева6-502-НС/22.03.2017
Димитър Прокопов Атанасов6-503-НС/22.03.2017
Мария Петкова Мустакова6-504-НС/22.03.2017
Станислава Ненков Мерджанов6-505-НС/22.03.2017
Нанка Костова Тарева6-506-НС/22.03.2017
Калин Тодоров Димитров6-507-НС/22.03.2017
Пенка Апостолова Рахова6-508-НС/22.03.2017
Митко Койчев Базитов6-509-НС/22.03.2017
Георги Стоянов Василев6-510-НС/22.03.2017
Илия Иванов Илиев6-511-НС/22.03.2017
Димитър Иванов Кацарски6-512-НС/22.03.2017
Славка Базитова6-513-НС/22.03.2017
Пено Стоянов Бойновски6-514-НС/22.03.2017
Минка Маноилова Рахова6-515-НС/22.03.2017
Чавдар Георгиев Търновалийски6-1-НС/22.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения