Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Николай Йозов Карлакашев7-1-НС/22.03.2017
Нели Иванова Николова7-2-НС/22.03.2017
Славка Милкова Карагьозова7-3-НС/22.03.2017
Йосиф Ангелов Стрехин7-4-НС/22.03.2017
Луиджо Петров Работов7-5-НС/22.03.2017
Йордан Иванов Пачов7-6-НС/22.03.2017
Иванка Славова Балабанова7-7-НС/22.03.2017
Пенчо Йозов Стрехин7-8-НС/22.03.2017
Иван Нидялков Лесов7-9-НС/22.03.2017
Пламен Василев Рачев7-10-НС/22.03.2017
Ирина Викторова Дончева7-11-НС/22.03.2017
Иринка Йозова Чемишанова7-12-НС/22.03.2017
Мариана Петрова Кръстева7-13-НС/22.03.2017
Иван Витанов Стефанов7-14-НС/22.03.2017
Елисавета Кръстева Найденова7-15-НС/22.03.2017
Нели Аврамова Драмова7-16-НС/22.03.2017
Невена Лалева Генчева7-17-НС/22.03.2017
Галина Иванова Петкова7-18-НС/22.03.2017
Петя Любчева Цветанова7-19-НС/22.03.2017
Софка Атанасова Рачева7-20-НС/22.03.2017
Иванка Николова Пятова7-21-НС/22.03.2017
Димитринка Василева Какалова7-22-НС/22.03.2017
Румен Захариев Карадимов7-23-НС/22.03.2017
Елза Емилова Миткова7-24-НС/22.03.2017
Георги Василев Панайотов7-25-НС/22.03.2017
Васил Георгиев Панайотов7-26-НС/22.03.2017
Петър Неделчев Петров7-27-НС/22.03.2017
Наталия Стоянова Филчева7-28-НС/22.03.2017
Михаил Василев Писков7-29-НС/22.03.2017
Румен Дончев Дойчинов7-30-НС/22.03.2017
Русен Иванов Гънчевски7-31-НС/22.03.2017
Надка Неделчева Павлова7-32-НС/22.03.2017
Ангел Андреев Маринов7-33-НС/22.03.2017
Иван Мъйнов Иванов7-34-НС/22.03.2017
Стою Петров Иванов7-35-НС/22.03.2017
Радомир Филипов Филипов7-36-НС/22.03.2017
Илиян Димитров Боруков7-37-НС/22.03.2017
Илия Ангелов Божилов7-38-НС/22.03.2017
Дарина Ангелова Марковска7-39-НС/22.03.2017
Атанас Стоянов Бочуков7-40-НС/22.03.2017
Тодор Петров Биковски7-41-НС/22.03.2017
Митко Димитров Матов7-42-НС/22.03.2017
Пенка Лазарова Кърджалийска7-43-НС/22.03.2017
Пенчо Николов Николов7-44-НС/22.03.2017
Атанас Стоянов Топчиски7-45-НС/22.03.2017
Костадин Димитров Филев7-46-НС/22.03.2017
Васка Георгиева Трифонова7-47-НС/22.03.2017
Радка Здравкова Филева7-48-НС/22.03.2017
Запрянка Рангелова Мацева7-49-НС/22.03.2017
Катя Георгиева Величкова7-50-НС/22.03.2017
Гергана Томова Джерова7-51-НС/22.03.2017
Ива Георгиева Кунева7-52-НС/22.03.2017
Петър Иванов Чалъков7-53-НС/22.03.2017
Иванка Петрова Кърчева7-54-НС/22.03.2017
Красимир Йорданов Пеков7-55-НС/22.03.2017
Ботьо Георгиев Гаргов7-56-НС/22.03.2017
Никола Неделчев Божилов7-57-НС/22.03.2017
Стоян Илков Кънчев7-58-НС/22.03.2017
Христо Иванов Пищялов7-59-НС/22.03.2017
Петко Матеев Панчев7-60-НС/22.03.2017
Димитър Тачев Аргиров7-61-НС/22.03.2017
Коста Денков Начев7-62-НС/22.03.2017
Стойка Петкова Минкова7-63-НС/22.03.2017
Стоян Василев Атанасов7-64-НС/22.03.2017
Петър Костов Калеников7-65-НС/22.03.2017
Иван Колев Ненов7-66-НС/22.03.2017
Божил Денков Глушков7-67-НС/22.03.2017
Тинка Атанасова Стоянова7-68-НС/22.03.2017
Николай Митов Митов7-69-НС/22.03.2017
Боян Николаев Иванов7-70-НС/22.03.2017
Тодор Стоянов Стоянов7-71-НС/22.03.2017
Димитрия Атанасова Атанасова7-72-НС/22.03.2017
Атанас Рачев Йорданов7-73-НС/22.03.2017
Петка Христова Йорданова7-74-НС/22.03.2017
Недялка Павлова Георгиева7-75-НС/22.03.2017
Иван Георгиев Иванов7-76-НС/22.03.2017
Стоян Атанасов Стоянов7-77-НС/22.03.2017
Иван Георгиев Иванов7-78-НС/22.03.2017
Найден Тодоров Янков7-79-НС/22.03.2017
Жанета Петрова Петрова7-80-НС/22.03.2017
Ангел Огнянов Добрев7-81-НС/22.03.2017
Митю Трифонов Запрянов7-82-НС/22.03.2017
Милин Добрев Митев7-83-НС/22.03.2017
Илия Тодоров Ганчев7-84-НС/22.03.2017
Атанас Петров Алексиев7-85-НС/22.03.2017
Петър Иванов Кацаров7-86-НС/22.03.2017
Елена Ангелова Ганчева7-87-НС/22.03.2017
Павлина Маринова Атанасова7-88-НС/22.03.2017
Милка Атанасова Ханева7-89-НС/22.03.2017
Йордан Тодоров Ганчев7-90-НС/22.03.2017
Николина Костадинова Запрянова7-91-НС/22.03.2017
Дафинка Георгиева Митева7-92-НС/22.03.2017
Елена Петрова Колева7-93-НС/22.03.2017
Георги Ангелов Кръстев7-94-НС/22.03.2017
Велина Андонова Андонова7-95-НС/22.03.2017
Въчка Начева Христева7-96-НС/22.03.2017
Любен Аргиров Любенов7-97-НС/22.03.2017
Милена Славова Пъджева7-98-НС/22.03.2017
Къна Матева Пъджева7-99-НС/22.03.2017
Генчо Добрев Добрев7-100-НС/22.03.2017
Господин Запрянов Шиков7-101-НС/22.03.2017
Димитър Георгиев Митринжаков7-102-НС/22.03.2017
Пенка Димитрова Шикова7-103-НС/22.03.2017
Петър Иванов Иванов7-104-НС/22.03.2017
Коста Ангелов Костов7-105-НС/22.03.2017
Димчо Колев Хаджидимов7-106-НС/22.03.2017
Еридина Здравкова Лазарова7-107-НС/22.03.2017
Ангел Йорданов Анев7-108-НС/22.03.2017
Красимира Георгиева Тошева7-109-НС/22.03.2017
Йордан Любенов Андреев7-110-НС/22.03.2017
Йордан Ставрев Шанков7-111-НС/22.03.2017
Мария Иванова Терзиева7-112-НС/22.03.2017
Светослава Генова Генова7-113-НС/22.03.2017
Стойчо Георгиев Куртов7-114-НС/22.03.2017
Ивайло Илиев Почилеев7-115-НС/22.03.2017
Стоян Костадинов Кукунов7-116-НС/22.03.2017
Димитър Георгиев Димитранов7-117-НС/22.03.2017
Антон Ангелов Маржев7-118-НС/22.03.2017
Стефка Цвяткова Маржева7-119-НС/22.03.2017
Снежана Радкова Толева7-120-НС/22.03.2017
Стоил Йорданов Чуков7-121-НС/22.03.2017
Стоилка Йорданова Гарова7-122-НС/22.03.2017
Елена Йорданова Каратодорова7-123-НС/22.03.2017
Соня Георгиева Иванова7-124-НС/22.03.2017
Георги Борисов Теофилов7-125-НС/22.03.2017
Александра Ангелова Бръмбарова7-126-НС/22.03.2017
Мелина Иванова Христова7-127-НС/22.03.2017
Ангел Димитров Янакиев7-128-НС/22.03.2017
Иван Александров Гайдов7-129-НС/22.03.2017
Марияна Иванова Додова7-130-НС/22.03.2017
Александър Иванов Гайдов7-131-НС/22.03.2017
Рангел Генов Тодоров7-132-НС/22.03.2017
Веселина Рангелова Вълкова7-133-НС/22.03.2017
Мария Стефанова Раева7-134-НС/22.03.2017
Красимир Георгиев Коилов7-135-НС/22.03.2017
Ангел Николов Лагадов7-136-НС/22.03.2017
Соня Колева Богданова7-137-НС/22.03.2017
Славка Ангелова Бекирска7-138-НС/22.03.2017
Христо Петков Андреев7-139-НС/22.03.2017
Стефан Илиев Митков7-140-НС/22.03.2017
Лазар Стоянов Бекирски7-141-НС/22.03.2017
Константин Борисов Панов7-142-НС/22.03.2017
Ивайло Стоилов Богданов7-143-НС/22.03.2017
Атанас Георгиев Паликрушев7-144-НС/22.03.2017
Георги Николов Ликов7-145-НС/22.03.2017
Йордан Стоянов Атанасов7-146-НС/22.03.2017
Юсеин Ибрям Черкез7-147-НС/22.03.2017
Славчо Стоянов Христов7-148-НС/22.03.2017
Петьо Костадинов Ботев7-149-НС/22.03.2017
Ибрям Али Осман7-150-НС/22.03.2017
Веселина Теохарова Нешева7-151-НС/22.03.2017
Николай Захариев Течев7-152-НС/22.03.2017
Асим Хасан Хюсеин7-153-НС/22.03.2017
Виделин Василев Ангелов7-154-НС/22.03.2017
Тошо Христов Тахчиев7-155-НС/22.03.2017
Мариана Стоянова Тахчиева7-156-НС/22.03.2017
Киро Радков Спасов7-157-НС/22.03.2017
Тодор Христов Иванов7-158-НС/22.03.2017
Пламен Георгиев Драганов7-159-НС/22.03.2017
Димчо Иванов Димитров7-160-НС/22.03.2017
Недялко Иванов Кюмюрджиев7-161-НС/22.03.2017
Янко Лилов Атанасов7-162-НС/22.03.2017
Николай Партен Гичев7-163-НС/22.03.2017
Красен Семков Краев7-164-НС/22.03.2017
Николай Богданов Ангелов7-165-НС/22.03.2017
Ечо Бочев Бочев7-166-НС/22.03.2017
Ангел Иванов Василев7-167-НС/22.03.2017
Чоно Неделев Чонов7-168-НС/22.03.2017
Иванка Генчева Кърджалийска7-169-НС/22.03.2017
Николай Димитров Тошев7-170-НС/22.03.2017
Василка Стефанова Терзиева7-171-НС/22.03.2017
Димитър Николов Терзиев7-172-НС/22.03.2017
Анастасия Димитрова Чолакова7-173-НС/22.03.2017
Шериф Хакъев Хонтов7-174-НС/22.03.2017
Мариана Тодорова Христова7-175-НС/22.03.2017
Чудомир Недев Нетов7-176-НС/22.03.2017
Здравко Тодоров Тодоров7-177-НС/22.03.2017
Недка Георгиева Георгиева7-178-НС/22.03.2017
Николай Ганчев Захариев7-179-НС/22.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения